|marți, noiembrie 30, 2021
  • Follow Us!

PCC încearcă din nou să-şi infiltreze un om în Consiliul de Administraţie al Oltchim 

• După plecarea ruşinoasă a lui Wojciech Zaremba în urmă cu un an,

PCC încearcă din nou să-şi infiltreze un om în Consiliul de Administraţie al Oltchim

După cum s-a mai consemnat, la sfârşitul acestei luni este programată să aibă loc o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, şedinţa care are la punctul 10 al ordinii de zi propunerea de numire a administratorilor societăţii în baza metodei votului cumulativ. Din câte am aflat, acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea acţionarului PCC, care deţine 12,1% din capitalul social al SC Oltchim SA. Având în vedere că acest acţionar solicită pentru prima dată în anul 2010 numirea administratorilor prin metoda votului cumulativ, precum şi având în vedere nivelul deţinerilor acţionarului PCC, este obligatorie alegerea întregului consiliu de administraţie prin metoda votului cumulativ.

Până vineri, 10 septembrie 2010, pentru cele cinci locuri în consiliul de administraţie s-au înscris şase persoane: Constantin Roibu, director general al SC Oltchim SA; Karoly Borbely, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; Grigore Crăciunescu, administrator şi asociat unic al SC Nordic Impex SRL Râmnicu Vâlcea; Alina Tîrlea, director TBRCM sucursala Olăneşti Vâlcea; Adam Woijciech Lamentowicz, manager proiecte de dezvoltare în cadrul PCC SE Germania; Mihaella Deniza Drăgoescu, consilier pe probleme de plasamente financiare şi tranzacţii pe piaţa de capital la SIF Oltenia. Reamintim că primele patru persoane fac parte deja din consiliul de administraţie de la combinatul chimic.

Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA, întrunit în şedinţa din data de 24 iunie 2010, a luat act de demisia prezentată de administratorul Constantin Nedelcu (reprezentantul Ministerului Economiei). În prima şedinţă a consiliului de administraţie, administratorii în funcţie ai SC Oltchim SA urmau să desemneze un administrator provizoriu în locul lui Constantin Nedelcu, conform prevederilor art. 1537 din Legea 31/1990 societăţilor comerciale, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.
Tot în cursul lunii iunie, Adunarea Generală a Acţionarilor l-a desemnat în funcţia de administrator pe Borbely Karoly în locul lui Constantin Stafie.

În data de 28 aprilie 2010, Constantin Stafie, membru în Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA, şi-a înaintat demisia din această calitate. Ulterior, în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29 aprilie 2010, administratorii în funcţie au luat act de această demisie şi, conform prevederilor din Legea societăţilor comerciale, au procedat la numirea lui Karoly Borbely în funcţia de administrator provizoriu. Karoly Borbely a devenit membru cu puteri depline după ce adunarea generală a acţionarilor de la SC Oltchim SA a aprobat această propunere. În aceste condiţii, până la demisia lui Constantin Nedelcu, componenţa consiliului de administraţie era următoarea: Constantin Roibu – preşedinte, Grigore Crăciunescu, Constantin Nedelcu, Karoly Borbely şi Alina Tîrlea – membri. (P.C.)

Leave a Response