|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Exproprieri pe gratis pentru drumuri şi linii electrice 

Exproprieri pe gratis pentru drumuri şi linii electrice

Ţepele la bugetele ocale nu mai sunt posibile în urma unei noi reglementări adoptate de Guvern în această săptămână. Potrivit acesteia, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes public este exceptată de la plată, pentru autorităţi centrale şi locale.

Exproprierile pentru drumuri, pe gratis

Autorităţile centrale şi locale vor fi exceptate astfel de la plata unor tarife către Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes public. Executivul a adoptat deja o ordonanţă de urgenţă în acest sens. Prevederea se referă la obiectivele de interes naţional, judeţean şi local şi se aplică în domeniul construcţiilor de drumuri, în cel al reabilitării şi extinderii infrastructurii feroviare, în transportul cu metroul, transportul naval, transportul aerian, în domeniul gospodării apelor, dezvoltarea liniilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi lucrărilor miniere de interes naţional.

Executivul a adoptat şi a transmis către Parlament proiectul de lege privind unele măsuri de expropriere, în vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean. Actul normativ extinde procedura generală în materia exproprierii, stabilită prin legea nr. 198/2004, şi la infrastructura feroviară, aeriană şi navală. De asemenea, proiectul de lege se va aplica în viitor şi lucrărilor care ţin de gospodăria apelor, lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit şi lucrărilor de interes naţional, referitoare la dezvoltarea liniilor de transport şi distribuţie a energiei. Proiectul de lege mai prevede ca transferul dreptului de proprietate, de la persoana care urmează să fie expropriată la expropriator, să se realizeze în momentul în care se adoptă o hotărâre de Guvern care stabileşte indicatorii tehnico-economici şi suma globală aferentă proiectului de investiţii.

Această modificare este justificată deoarece „pe actuala reglementare, procedura de expropriere este una extrem de greoaie şi de lungă durată. Ea durează şi doi, trei, patru ani de zile, deoarece transferul dreptului de proprietate pe actuala Lege 198 se realizează abia în momentul în care fie persoana care urmează să fie expropriată cade de comun acord cu expropriatorul în legătură cu preţul proprietăţii ce va fi expropriate, fie, în momentul în care instanţa de judecată vine şi stabileşte preţul ce trebuie plătit persoanei cu pricina”.

Proprietarii pot apela la instanţă

Reglementările adoptate nu afectează drepturile persoanelor fizice sau juridice care vor fi expropriate, ci aduc modificări procedurale, menite să urgenteze începerea lucrărilor de investiţii. „Chiar dacă dreptul de proprietate se transferă în momentul în care se publică hotărârea de Guvern, se păstrează întreaga procedură în conformitate cu care, dacă persoana nu este mulţumită de preţul care este oferit pe proprietate, ea se poate duce în instanţă, la fel cum face şi în prezent. Şi se poate judeca cu toate probele prevăzute de lege, astfel încât să obţină un preţ stabilit prin hotărârea judecătorească care să o satisfacă.

Practic, autoritatea ajunge să îşi realizeze investiţia, pe care oricum ar fi realizat-o, după ce se pronunţa hotărârea judecătorească, şi, în acelaşi timp, partea are deschisă calea spre instanţă, la fel cum o are şi în prezent. Este doar un aspect de procedură şi de formalitate, dar fundamental, pentru că permite expropriatorului să înceapă lucrările efective la investiţiile pe care le consideră necesare”, a afirmat secretarul de stat Alina Bica, de la Ministerul Justiţiei. Tot în vederea urgentării începerii lucrărilor de investiţii, proiectul de lege prevede ca proprietarul notificat cu privire la faptul că proprietatea sa va fi expropriată să răspundă expropriatorului în termen de 15 zile, de la data notificării, cu privire la preţul care îi este oferit pe proprietate.

Alina Bica a afirmat că „actuala reglementare prevăzută de Legea 198 nu prevedea un termen în care expropriatul să răspundă expropriatorului cu privire la preţul care îi este oferit pe proprietate. Acest lucru însemna că timp de un an, doi, trei, patru ani de zile până când expropriatorul reuşea să obţină un acord sau o negaţie din partea persoanei care urma să fie expropriată, nu se putea realiza investiţia”. Expropriatul va fi informat în legătură cu preţul, şi dacă aceasta nu este de acord cu preţul, poate urma procedura deja prevăzută de Legea 33/1994. În ceea ce priveşte proprietăţile care sunt parte integrantă într-o masă succesorală ce nu a fost dezbătută, secretarul de stat a mai precizat că „actualul proiect de lege va permite expropriatorului să consemneze fie pe numele succesorilor, fie pe numele masei succesorale, suma de bani aferentă proprietăţii ce va fi expropriate.

Este un lucru de protecţie, pentru că succesorii sau viitorii succesori care vor veni în momentul în care masa succesorală va fi dezbătută se vor putea duce în instanţă şi să spună: suma de bani care mi-a fost oferită mie, ca şi moştenitor, în legătură cu proprietatea ce a fost expropriată acum 6 luni de zile, nu mă satisface, deci, ca atare mă duc în instanţă şi mă judec cu expropriatorul”.

Leave a Response