|duminică, noiembrie 28, 2021
  • Follow Us!

16 primării au fost prinse în ofsaid în privinţa acordării venitului minim garantat 

• La nivelul judeţului Vâlcea,

16 primării au fost prinse în ofsaid în privinţa acordării venitului minim garantat

Potrivit Deciziei nr. 839/03.06.2010 a Inspectorului General de Stat a Inspecţiei Muncii, în perioada 15 iulie – 31 august 2010 s-a desfăşurat campania naţională de control privind venitul minim garantat. La nivelul judeţului Vâlcea, au fost verificate 21 primării: Măciuca, Dănicei, Titeşti, Brezoi, Drăgăşani, Prundeni, Sălătrucel, Nicolae Bălcescu, Milcoiu, Drăgoeşti, Tetoiu, Roşiile, Glăvile, Creţeni, Frânceşti, Berbeşti, Alunu, Bujoreni, Bălceşti, Stăneşti, Oteşani. Numărul total de dosare de ajutor social aflate în plată în perioada controlului este de 1242 dosare, cu un număr total de 2572 beneficiari, reprezentând 3% din numărul total de locuitori ai comunelor verificate.

Au fost verificate prin sondaj 40% din numărul total de 1242 dosare de ajutor social, adică un număr de 496 dosare. La cinci primării (Drăgoeşti, Măciuca, Bujoreni, Stăneşti, Oteşani) nu s-a constat nici o neregulă în modul de acordare a ajutorului social.

Cu prilejul controlului, au fost descoperite următoarele nereguli: neacordarea vizei CFP pe fişele de calcul – la 5 primării (Titeşti, Drăgăşani, Milcoiu, Creţeni, Berislăveşti); neefectuarea instructajului în domeniul SSM – la 5 primării (Drăgăşani, Prundeni, Sălătrucel, Milcoiu, Dănicei); neîntocmirea planului de acţiuni – la Primăria Milcoiu; pe fişele de calcul nu sunt calculate orele de muncă în interes local – la două primării (Glăvile şi Sălătrucel); nu există registrul special de înregistrare a cererilor de acordare a dreptului la ajutor social – la două primării (Drăgăşani, Milcoiu); anchetele sociale nu au fost efectuate din 6 în 6 luni – la 10 primării (Bălceşti, Sălătrucel, N. Bălcescu, Roşiile, Frânceşti, Alunu, Berbeşti, Dănicei, Glăvile, Drăgăşani); nu s-a făcut dovadă cu adeverinţe din trei în trei luni, că beneficiarii sunt în evidenţa AJOFM şi nu s-a dispus suspendarea sau încetarea plăţii dreptului de ajutor social la 66 beneficiari – la 8 primării (Brezoi, N. Bălcescu, Milcoiu, Tetoiu, Roşiile, Glăvile, Frânceşti, Alunu);

dosarele beneficiarilor nu conţin toate documentele privind veniturile familiei (adeverinţă de rol agricol, certificat fiscal) – la 4 primării (Titeşti, Prundeni, Milcoiu, Creţeni, Dănicei); nu au fost solicitate certificate sau adeverinţe medicale prevăzute de art. 30 din HG nr. 1010/2006 pentru dovedirea incapacităţii de muncă permanentă sau temporară – pentru 8 beneficiari – la trei primării (Brezoi, Roşiile, Glăvile); nu s-a suspendat plata pentru 7 beneficiari care nu au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii – la 3 primării (Brezoi, Roşiile, Glăvile).

Primăriile au scăpat deocamdată de amenzi

La toate primăriile controlate s-au efectuat deplasări în teren la domiciliul a câte cinci beneficiari, în vederea verificării concordanţei între datele înscrise în ancheta socială şi cele de la faţa locului. Nu s-a aplicat nici o amendă contravenţională, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma neregulilor constatate, s-au dispus următoarele măsuri: acordarea vizei CFP pe fişele de calcul de către persoanele stabilite prin decizie de primar – la un 5 primării (Titeşti, Drăgăşani, Milcoiu, Creţeni, Berislăveşti); efectuarea instructajului în domeniul SSM – la 5 primării (Drăgăşani, Prundeni, Sălătrucel, Milcoiu, Dănicei); întocmirea planului de acţiuni – la Primăria Milcoiu; efectuarea anchetelor sociale la 6 luni – la 10 primării (Bălceşti, Sălătrucel, N. Bălcescu, Roşiile, Frânceşti, Alunu, Berbeşti, Dănicei, Glăvile, Drăgăşani); calcularea orelor de muncă în interes local pe fişele de calcul – la două primării (Glăvile şi Sălătrucel);

înregistrarea cererilor de acordare în registrul special cu data depunerii cererii – la două primării (Drăgăşani, Milcoiu); pentru faptul că nu s-a făcut dovadă cu adeverinţe din 3 în 3 luni, că beneficiarii sunt în evidenţa AJOFM, s-a dispus măsura suspendării sau încetării plăţii dreptului la ajutor social la 66 beneficiari – la 8 primării (Brezoi, N. Bălcescu, Milcoiu, Tetoiu, Roşiile, Glăvile, Frânceşti, Alunu);

depunerea la dosare a documentelor privind veniturile familiei (adeverinţă de rol agricol, certificat fiscal) – la 5 primării (Titeşti, Prundeni, Milcoiu, Creţeni, Dănicei); solicitarea certificatelor sau adeverinţelor medicale prevăzute de art. 30 din HG nr. 1010/2006 pentru dovedirea incapacităţii de muncă permanentă sau temporară pentru 8 beneficiari – la trei primării (Brezoi, Roşiile, N. Bălcescu); suspendarea plăţii pentru 7 beneficiari care nu au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii, la 3 primării (Brezoi, Roşiile, Glăvile). Pentru toate măsurile prezentate mai sus s-au stabilit termene de realizare şi responsabilitate şi acestea sunt monitorizate de Compartimentul Teritorial de Inspecţie Socială. (P.C.)

Leave a Response