|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

SC Apavil SA a primit înlesniri la plata dividendelor datorate CJ Vâlcea 

SC Apavil SA a primit înlesniri la plata dividendelor datorate CJ Vâlcea

Luna trecută, autorităţile administraţiei publice judeţene au aprobat printre altele proiectul de hotătâre privind acordarea de înlesniri la plata dividendelor datorate de SC Apavil SA Vâlcea bugetului propriu al judeţului Vâlcea. În urma analizei efectuate s-a constatat că SC Apavil SA se află într-o situaţie financiară grea, iar blocarea conturilor şi executarea silită a bunurilor mobile şi imobile ar perturba aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei. În prezent societatea nu dispune de surse de finanţare pentru stingerea obligaţiilor pe care le avea la data de 31 decembrie 2009.

Pentru a nu ajunge ca această societate la care Consiliul Judeţean Vâlcea deţine 92,47% din acţiuni să intre în stare de faliment, fapt ce ar declanşa probleme economice şi sociale, s-a decis următoarele: eşalonarea la plată pe o perioadă de cinci ani a dividendelor datorate în sumă de 94.000 lei, ce reprezintă 70% din debitul la 31 decembrie 2009; scutirea de la plată a majorărilor de întârziere în sumă totală de 55.821 lei calculate până la data de 31 decembrie 2009, pentru neachitarea dividendelor în termenul scadent; obligaţiile fiscale accesorii (majorări de întârziere calculate pentru sumele eşalonate) se scutesc la plată. În situaţia în care, după data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată, debitorul achită până la data aprobării acesteia 30% din obligaţia bugetară datorată, exclusiv majorările de întârziere, beneficiază de eşalonare la plată a diferenţei de 70% şi scutirea de la plata majorărilor de întârziere.

Potrivit contului de profit şi pierdere încheiat la data de 31 decembrie 2009, SC Apavil SA a avut venituri totale în sumă de 12,7 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de 13,87 milioane lei. După achitarea impozitului pe venit în sumă de 7.333 lei, piederea netă a fost de 1.176.385 lei. La data de 31 decembrie 2009 furnizorii neachitaţi erau în sumă de 2.839.624 lei, iar valoarea producţiei facturate şi neîncasate era de 2.414.759 lei.

Potrivit fişei analitice a contului 457 „Dividende de plată”, dividendele aferente anilor 2007, 2008 şi datorate acţionarilor la 31 decembrie 2009, sunt în sumă de 145.176 lei, din care, Consiliul Judeţean Vâlcea figurează cu suma de 134.272 lei. Pentru neachitarea în termen a dividendelor, Consiliul Judeţean Vâlcea a calculat majorări de întârziere în sumă de 55.821 lei. Potrivit balanţei de verificare contabilă la data de 30 aprilie 2010, SC Apavil SA înregistrează o pierdere financiară de 269.188 lei, datorată: consumului mic de apă în toate sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în special în Sistemul Brădişor; preluarea în lunile ianuarie şi martie 2010 a două sisteme nerentabile, respectiv: Sistemul de apă şi canalizare din comuna Nicolae Bălcescu – piedere 24.000 lei; Sistemul de apă şi canalizare din oraşul Bălceşti – pierdere 17.000 lei; neaprobarea în termen a preţului la apă pentru Sistemul Brădişor. (P.C.)

Leave a Response