|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Primăria Popeşti va construi un Centru de servicii sociale în valoare de 1,3 milioane lei 

• În parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,

Primăria Popeşti va construi un Centru de servicii sociale în valoare de 1,3 milioane lei

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea s-a supus spre aprobare acordul de parteneriat încheiat între Primăria comunei Popeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea promovării şi implementării proiectului „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti”. Valoarea totală a proiectului este circa 1,3 milioane lei, Consiliul Local al comunei Popeşti asigurând 2,2% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum şi cheltuielile neeligibile şi taxa pe valoare adăugată, care urmează a fi recuperată în condiţiile rambursării de TVA.

Proiectul îşi propune reabilitarea şi extinderea unei clădiri în stare avansată de degradare, aflată în comuna Popeşti, echiparea şi dotarea sa pentru a permite furnizarea de servicii sociale la standarde superioare. Prin lucrările propuse se urmăreşte înfiinţarea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti care are următoarele obiective propuse: creşterea capacităţii instituţionale în sensul asigurării unor servicii eficiente, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile; creşterea numărului de servicii sociale comunitare destinate persoanelor vulnerabile din zona comunei Popeşti, judeţul Vâlcea; creşterea numărului beneficiarilor de servicii sociale din comuna Popeşti; prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială, pentru persoanele cu probleme sociale.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, Consiliul Local al comunei Popeşti depune spre finanţare proiectul „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti”. Programul Operaţional Regional, prin Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

În cadrul Axei prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2, obiectivul specific îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. În acest sens s-a decis aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Popeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea implementării proiectului „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Leave a Response