|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Moda Sârguinţa încearcă noi tertipuri pentru a nu moderniza clădirea din centrul Râmnicului 

• În cârdăşie cu primarul Romeo Rădulescu,

Moda Sârguinţa încearcă noi tertipuri pentru a nu moderniza clădirea din centrul Râmnicului


• primarul de paie Romeo Rădulescu a înghiţit găluşca celor de la Moda Sârguinţa SCM şi, în loc să demoleze clădirea, primarul nostru este dispus acum să-i pună… în proprietate cu terenul de sub construcţie

Petre Coman

De aproape cinci ani, Nicolae Catrinoiu, „patronul” de la Moda Sârguinţa SCM, a reuşit să păcălescă conducerile administraţiilor locale din Râmnicu Vâlcea şi să-şi menţină clădirea intactă din plin centrul Râmnicului, asta spre disperarea miilor de vâlceni şi a arhitecţilor, care trebuie să suporte în fiecare zi un „terorism vizual”. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local din ianuarie 2010, cei de la Moda Sârguinţa SCM aveau 45 de zile la dispoziţie pentru a începe lucrările de demolare parţială a clădirii şi de renovare a imobilului care rămânea după demolare, numai că au trecut aproape 8 luni, iar Nicolae Catrinoiu nu cunoaşte decât o lege: a sa personală.

Omul a profitat din plin de slăbiciunile primarului Romeo Rădulescu şi şi-a permis să calce legile din România şi deciziile consiliului local fără ca să păţească nimic. În continuare, râmnicenii au o „privelişte” de clădire în centrul oraşului care ne face de ruşine în faţa tuturor.

Zilele trecute, preşedintele Moda Sârguinţa SCM şi-a făcut socoteala că dacă va ataca el la baionetă reduta Primăriei Râmnicului va avea câştig de cauză. Aşa s-a şi întâmplat: primarul de paie Romeo Rădulescu a înghiţit găluşca celor de la Moda Sârguinţa SCM şi, în loc să demoleze clădirea, primarul nostru este dispus acum să-i pună… în proprietate cu terenul de sub construcţie. Halal primar!

Marţi, 31 august 2010, consilerii locali vor lua în discuţie şi probabil vor aproba realizarea unui schimb de imobile şi desfiinţarea parţiala a construcţiei societăţii Moda Sârguinţa SCM situată în Calea lui Traian nr. 125. Astfel, potrivit „gândirii” lui Romeo Rădulescu, primăria primeşte în proprietate tronsonul de trei etaje în suprafaţă construită la sol de 43 mp şi suprafaţă desfăşurată de 171,68 mp din construcţia ce aparţine societăţii Moda Sârguinţa SCM şi transmite în proprietate societăţii Moda Sârguinţa SCM terenul în suprafaţă de 330 mp ca teren aferent construcţiei care nu se demolează.

Terenul oferit la schimb de către municipiu, în suprafaţă totală de 330 mp include şi suprafaţa cu care municipiul compensează valoarea lucrărilor de demolare, ce urmează să se realizeze de către Moda Sârguinţa SCM conform devizului de lucrări. După aceea, Primăria Râmnicului va demola imobilul pe un tronson de trei etaje şi pe o lăţime de 4 metri situată în Calea lui Traian.

Prin adresa nr. 7941 din 11.03.2010, Consiliul de Administraţie al societăţii Moda Sârguinţa SCM au solicitat reanalizarea şi aprobarea unei alte variante de soluţionare a proiectului de lărgire a carosabilului şi pietonalului din subzona 5A – PUZ Centrala, prin desfiinţarea întregului tronson de trei etaje pe o lăţime de 4 metri pe toată înălţimea acesteia.

Iată o scurtă istorie a „relaţiilor” dintre Primăria Râmnicului şi conducerea Moda Sârguinţa SCM: prin HCL nr. 223/31.07.2009 s-a aprobat de către Consiliul Local declanşarea procedurii de expropriere a imobilului precum şi suma globală a despăgubirilor în cuantum de 469.800 euro; prin HCL nr. 14/27.01.2010 s-a aprobat demolarea parţială a clădirii, prin desfiinţarea parterului şi s-a revocat HCL nr. 223/3l.07.2009, impunându-se un termen de 45 zile calendaristice pentru desfiinţarea parţială; în data de 11.03.2010, Moda Sârguinţa SCM a solicitat demolarea întregului tronson propunând compensarea valorică a construcţiei demolate cu valoarea de cumpărare a suprafeţei de teren de 450 mp.

Astfel, au fost efectuate evaluări atât pentru construcţia propusă demolării în suprafaţă de 171 mp cât şi pentru teren, acestea având un cuantum valoric după cum urmează: pentru construcţie – 162.000 euro, pentru teren – 608 euro/mp, valoare deviz demolare – 163.198 lei.

Leave a Response