|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Incompatibilitate morală la consilierul judeţean Nicu Spiridon 

• Prefectul Petre Ungureanu nu are„ sânge în instalaţii“:
 

Incompatibilitate morală la consilierul judeţean Nicu Spiridon

• astfel, din calitatea de consilier judeţean şi de secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Nicu Spiridon poate influenţa deciziile în favoarea instituţiei la care este angajat în calitate de director (aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea)

Petre Coman

Pentru a treia oară în mai puţin de două luni, prefectul Petre Ungureanu a găsit „curat” un nou demnitar politic din Vâlcea acuzat de presă că ar fi într-o stare de incompatibiltate. Concret, după celebrele cazuri ale viceprimarului Cosmin Constantinescu (afaceri cu Primăria Râmnicului derulate prin firma tatălui său), ale vicepreşedintelui Romulus Bulacu (contractul de furnizare de produse de la firma care deţine acţiuni la RAJDP – regie în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea), a venit acum rândul consilierului judeţean Nicu Spiridon, omul de suflet al lui Ion Cîlea.

În urmă cu aproape o lună, „Ziarul de Vâlcea” a depus o solicitare scrisă la Prefectura Vâlcea în care se semnala starea flagrantă de incompatibilitate a fostului patron de la SC Bere Alutus SA, Nicu Spiridon, aflat într-o dublă calitate: de consilier judeţean PSD şi de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea. Incompatibilitatea pleca tocmai de la faptul că Nicu Spiridon, din calitatea de consilier judeţean, nu poate fi angajat într-o instituţie din subordinea sau autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea. Sau dacă Nicu Spiridon alegea să rămână director la Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, trebuia să-şi dea demisia din funcţia de consilier judeţean.

Însă, Parlamentul şi prefectul Petre Ungureanu au fost de altă părere şi au permis apariţia unui abuz, chiar dacă în acest caz nu este vorba decât de incompatibilitate morală: din calitatea de consilier judeţean şi de secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Nicu Spiridon poate influenţa deciziile în favoarea instituţiei la care este angajat în calitate de director (aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea).

Iată care este răspunsul oficial al prefectului Petre Ungureanu în această chestiune, răspuns primit după aproape o lună de la depunerea sesizării: „Urmare sesizării dumneavoastră adresată Prefectului judeţului Vâlcea şi înregistrată sub nr. 13117/01.07.2010 în legătură cu posibila incompatibilitate la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea prin numirea consilierului judeţean Nicu Spiridon în funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, vă comunicăm următoarele: În baza art. 91 alin.2 lit. „b” şi „c” (art. 104 alin 1 lit. „b” şi „h” înainte de republicarea legii) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, coroborat cu art. 20 din Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 82/31.05.2010 s-a înfiinţat Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea se organizează şi funcţionează ca serviciu public judeţean, sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, specializat în asigurarea pazei obiectivelor de interes judeţean. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 80/31.06.2010, începînd cu 1 iulie 2010 consilierul judeţean Nicu Spiridon a fost numit în funcţia de director al al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea.

Conform art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, «(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă».

Prin urmare, funcţia de consilier judeţean este incompatibilă cu funcţiile enumerate la lit. „d”, la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean, Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea nefiind nici regie autonomă şi nici societate comercială, ci instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea. Deoarece enumerarea este exhaustivă şi nu cuprinde serviciile publice înfiinţate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, consilierul judeţean Nicu Spiridon nu se află în stare de incompatibilitate conform legii”.

Leave a Response