|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

Declararea contribuabililor inactivi 

Declararea contribuabililor inactivi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că a fost emis Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.258/2010 privind modificarea OPANAF nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552/05.08.2010.
 
Condiţii pentru declararea stării de inactivitate

 
În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
- nu au depus nicio declaraţie pe parcursul unui semestru calendaristic;
- nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
 Potrivit actului normativ, prin declaraţii se înţeleg formularele:
- 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;
- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
- 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
- 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”;
- 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.
 
Excepţii

 
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, nu vor fi declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat sau a fost adoptata o hotărâre de dizolvare.
Această procedură nu se aplică persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor privind declararea contribuabililor inactivi de către organele de inspecţie fiscală/organele de control din cadrul ANAF şi din unităţile sale subordonate.
 
Procedura declarării

 
Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi. Lista contribuabililor declaraţi inactivi se afişează la sediul ANAF şi se publică pe pagina de internet a ANAF, secţiunea Informaţii publice/ Informaţii privind agenţii economici.
Ordinul preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi intra în vigoare în termen de 15 zile de la data afişării, potrivit prevederilor art.44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
 
Reactivarea contribuabililor


Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;
- şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative.
 Reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.

13 august a.c., termen pentru raportările contabile la 30 iunie 2010

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, până vineri, 13 august 2010, inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz:
 – Raportările contabile la 30 iunie 2010. Se depun de operatorii economici – Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici;
–    Declaraţie pe propria răspundere pentru operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010 şi pentru persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii – Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

Leave a Response