|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Cu un tupeu fără margini, primarul Romeo Rădulescu încalcă legile din România 

• Încă un motiv în plus pentru organizarea de alegeri anticipate locale:

Cu un tupeu fără margini, primarul Romeo Rădulescu încalcă legile din România

Nicu Trandafir

Cu adresa nr. 2011/29.06.2010 înregistrată la Primăria Râmnicului, societatea de comunicaţii SC RCS-RDS SA a înaintat plângere prealabilă împotriva hotărârilor nr. 39 din 24.02.2010 cu privire la realizarea reţelelor de comunicaţii prin cablu şi nr. 111 din 30.04.2010 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea a municipiului, solicitând, anularea revocarea celor două hotărâri ca fiind nelegale.

În principal, conducerea de la SC RCS-RDS SA Vâlcea îl acuză pe primarul Romeo Rădulescu de următoarele încălcări ale legilor: „nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, având în vedere că cele două hotărâri sunt acte normative cu relevanţă asupra mediului local de afaceri; limitarea de către autoritatea publică locală, a dreptului de acces conferit de prevederile OUG nr. 79 2002, pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică sau privată, prin obligarea instalării reţelelor de comunicaţii electronice numai în subteran (aceste dispoziţii contravin legislaţiei din domeniul concurenţei, prin obligarea furnizorilor de a folosi doar canalizaţiile subterane proprietatea municipiului, limitându-se dreptul acestora de a instala reţele de comunicaţii şi echipamente aferente acestora şi limitând totodată libertatea comercială a agenţilor economici de a alege orice reţea disponibilă);

cele două hotărâri ale consiliului local «impun obligaţii mult prea oneroase furnizorilor de servicii de comunicaţii prin cablu, ridicând dificultăţi în calea beneficierii de către utilizatorii finali de serviciile din sfera serviciului universal» furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice fiind nevoiţi să majoreze tarifele acestor servicii; obligaţia furnizorului de servicii autorizat de a transmite cu titlu gratuit. în proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea 2 din cele 3 tuburi cu diametru de 63 mm instalate pe domeniul public sau privat este considerată ilegală, fiind o condiţie suplimentară celor prevăzute în OUG nr. 79/2002;

preţurile pentru folosinţa terenului ocupat prin instalarea, existenţa şi funcţionarea elementelor de comunicaţii electronice care fac obiectul lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, stabilite prin HCL 111/30.04.2010 (0,10 euro/ml/lună pentru furnizorii autorizaţi care realizează aceste reţele şi donează municipiului două din cele trei tuburi şi 0,30 euro/ml/lună pentru furnizorii de reţele care folosesc tuburile proprietatea municipiului) nu au fost stabilite în conformitate cu dispoziţiile imperative ale art. 26 alin 4 din OUG 79/2002. nefiind prezentată nici o justificare cu privire la nivelul acestor preţuri; neîndeplinirea obligaţiei Consiliului Local de a obţine avizul conform emis de Consiliul Concurenţei, în baza art. 26 lit. i a Legii nr. 21/1996, deoarece cele două hotărâri pot avea impact anticoncurenţial”.

Plângerea prealabilă a celor de la RCS-RDS a fost aruncată la gunoi

Numai că la presiunile şi ameninţările primarului Romeo Rădulescu, consilierii locali au votat recent menţinerea HCL 39/24.02.2010 privind realizarea reţelelor de comunicării prin cablu şi HCL 111/30.04.2010 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului. Prin Hotărârea nr. 39/24.02.2010, Consiliul Local a stabilit condiţiile de realizare a noilor reţele de comunicaţii electronice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi obligativitatea furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care operează sau posedă reţele în municipiu, ca în temen de maxim doi ani de zile să reinstaleze reţelele respective în canalizaţii subterane. În aplicarea prevederilor acestei hotărâri şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 111/30.04.2010 prin care a stabilit modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.

„Adoptarea hotărârii nr. 39/24.02.2010 privind realizarea reţelelor de comunicaţii prin cablu a fost impusă de necesitatea de a stabili unele măsuri privind realizarea reţelelor de comunicaţii electronice, astfel încât să nu mai fie afectată în mod negativ estetica oraşului, cablurile aeriene montate în prezent pe stâlpii de iluminat public şi rezervele de cablu de pe aceşti stâlpi, influenţând negativ nu doar aspectul estetic, mai mult, reprezentând un real pericol prin faptul că împiedică circulaţia auto şi pietonală şi afectează chiar rezistenţa şi stabilitatea stâlpilor de iluminat public. Astfel, pentru eliminarea oricăror elemente generatoare de disconfort vizual, din punct de vedere urbanistic, a fost propusă eliminarea din peisajul urbanistic a tuturor cablurilor de reţele supraterane existente pe stâlpii electrici şi realizarea acestora numai în canalizaţii subterane, prin forare orizontală dirijată, amplasată în zona spaţiilor verzi şi a trotuarelor, proprietate publică a municipiului, iar în zonele unde sunt necesare realizarea săpăturilor deschise, terenul să fie adus la starea iniţială.

Hotărârea nr. 111/30.04.2010 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului a fost adoptată în aplicarea prevederilor HCL nr. 39/24.02.2010, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002. privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că operatorii îşi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu proprietarul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. Referitor la nivelul preţurilor pentru folosinţa terenului ocupat prin instalarea, existenţa şi funcţionarea elementelor de comunicaţii electronice care fac obiectul lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, aprobate prin HCL 111/30.04.2010, precizăm că acestea au fost stabilite având ca referinţă tarifele pentru amplasarea de cabluri electrice, telefonice, TV, fibră optică în zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 245/25.02.2008 modificat prin Ordinul 729/03.06.2008.

Cu privire la susţinerea că obligaţiile ce decurg din aplicarea prevederilor celor două hotărâri «sunt mult prea oneroase», considerăm că această susţinere este neîntemeiată, fiind de notorietate faptul că furnizorii de servicii de comunicaţii electronice înregistrează profit chiar şi în perioadă de criză. Având in vedere cele mai sus prezentate, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, propunem Consiliului Local menţinerea Hotărârilor nr. 39/24.02.2010 şi nr. 111/30.04.2010 ca fiind legale”, se menţionează printre altele în raportul Direcţiei de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Râmnicului şi care a stat la baza adoptării HCL 218/2010.

Leave a Response