|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali nu l-au lăsat pe prefectul Ungureanu să se bucure de terenul ADS-ului 

• Război „portocaliu“:  Răzbunarea primarului Romeo Rădulescu

Consilierii locali nu l-au lăsat pe prefectul Ungureanu să se bucure de terenul ADS-ului

Un nou act din războiul surd dintre primarul Romeo Rădulescu şi prefectul Petre Ungureanu s-a consumat vineri, 30 iulie, când consilierii locali au respins cu unanimitate de voturi propunerea de trecere a terenului de circa 5.000 mp din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului, în domeniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local. Războiul dintre cei doi este mai vechi şi a izbucnit încă de la depunerea jurământului de către primarul Romeo Rădulescu, atunci când reprezentanţii Prefecturii Vâlcea au strălucit… prin absenţă de la eveniment.

Acum, primarul Romeo Rădulescu a „mirosit” că este o afacere de care ar profita prefectul Petre Ungureanu, pe spatele revoluţionarilor, şi de aceea a decis să-i răspundă cu aceeaşi monedă, asta după ce primul om din judeţ a pus beţe-n roate propunerii de acordare a unor stimulente salariale de 10 miliarde lei vechi către angajaţii din Primăria Râmnicului. Astfel, într-o şedinţă anterioară a Consiliului Local, la propunerea primarului Rădulescu, consilierii au decis să amâne aprobarea acestui punct şi au cerut o… analiză mai „serioasă” a problemei în sensul de a se cerceta dacă există vreun proprietar care a fost în posesie pe terenul ADS-ului.

În urma verificărilor efectuate de membrii Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar Râmnicu Vâlcea, a rezultat că pe o parte din terenul respectiv a fost eliberat un titlu de proprietate de către Comisia locală Mihăeşti, iar la Comisia locală Râmnicu Vâlcea au fost identificate solicitări depuse în baza legilor restituirii proprietăţilor. Terenul pentru care se intenţionează iniţierea proiectului de Hotărâre de Guvern de către Instituţia Prefectului este încă în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi până la acestă dată nu a fost pus la dispoziţia Comisiei Locale pentru punerea în posesie a foştilor proprietari.

Chiar dacă ştia aceste lucruri, primarul Romeo Rădulescu a pus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea propunerea de adoptare a acordului de principiu pentru preluarea prin hotărâre de guvern, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului, a unei suprafeţe de teren din punctul „Căzăneşti”, urmând ca aceasta să primească destinaţia stabilită prin hotărârea de Guvern. Numai că s-a întâmplat aşa cum a vrut în secret primarul Romeo Rădulescu: propunerea a căzut la vot în comisiile de specialitate şi a fost respinsă cu unanimitate de voturi de consilierii locali, în ciuda faptului că PDL deţine majoritatea. Asta pentru a fi sigur că prefectul Petre Ungureanu nu poate pune mâna vreodată pe un centimetru pătrat din terenul respectiv…

Mai trebuie să spunem că în cursul lunii mai, prefectul Petre Ungureanu a comunicat Primăriei Râmnicului că, în urma solicitării Ligii Naţionale a Luptătorilor din Decembrie 1989 – Filiala Vâlcea, se intenţionează promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern, pentru trecerea unui teren agricol, în suprafaţă de 49.500 mp, situat în Râmnicu Vâlcea punctul Căzăneşti, din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului, în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local, în vederea atribuirii în proprietate luptătorilor pentru victoria revoluţiei din Decembrie 1989, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 şi normele de aplicare a acesteia aprobate prin HG 1412/2004.

Numai că prin Hotărârea nr. 167/30 iunie 2010, Consiliul Local a amânat analizarea proiectului de hotărâre referitor la exprimarea acordului de principiu pentru preluarea unei suprafeţe de teren din punctul Căzăneşti, până la clarificarea situaţiei juridice a terenului propus a fi preluat, raportat la legile restituirii proprietăţilor. (Petre Coman)

Leave a Response