|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Case pentru sinistraţi în cinci comune vâlcene 

Case pentru sinistraţi în cinci comune vâlcene

Agenţia Naţională pentru Locuinţe va contribui la reconstrucţia mai multor locuinţe afectate de inundaţii, aflate în comunele vâlcene Goleşti, Măciuca, Stoeneşti, Mateeşti şi Lădeşti. Conducerea Prefecturii Vâlcea s-a întâlnit în acest sens cu directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea şi cu primarii localităţilor vizate, pentru a discuta pe tema prevederilor referitoare la programul „Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010”.

Locuinţe pentru sinistraţi la Goleşti, Măciuca, Stoeneşti, Mateeşti şi Lădeşti

S-a realizat astfel organizarea operaţiunilor de primire-distribuire de materiale de construcţii, pentru câte două locuinţe în Goleşti şi Măciuca şi câte o locuinţă în comunele Stoeneşti, Mateeşti şi Lădeşti. Prin protocolul încheiat între participanţii la reuniune s-a stabilit ca acţiunile primarilor privind reconstruirea caselor de locuit distruse să fie coordonate de prefectul judeţului, în vederea utilizării cu eficienţă şi în scopul pentru care au fost alocate materialele de construcţie.

Comisia stabilită prin Ordin de Prefect va efectua recepţia şi va asigura distribuirea, către primarii localităţilor beneficiare, a materialelor de construcţii, pe platforma Sistemului de Gospodărire a Apelor situată în zona Troianu din Râmnicu Vâlcea, iar paza materialelor de construcţie va fi asigurată de personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea.

Autorizaţii în regim de urgenţă

Primarii comunelor răspund de depozitarea, gestionarea şi predarea către persoanele sinistrate a materialelor preluate de la ANL, în scopul reconstruirii caselor distruse. Tot ei vor asigura prezenţa mijloacelor de transport adecvate la spaţiul de depozitare menţionat şi vor înainta Instituţiei Prefectului o copie a procesului verbal de predare-primire, încheiat între primar şi beneficiarii materialelor de construcţie.

Consiliile locale ale localităţilor beneficiare de materiale de construcţie, cu sprijinul direcţiilor de urbanism judeţene şi a oficiilor de cadastru vor asigura întocmirea planurilor de urbanism pentru amplasamentele nou propuse, stabilind şi regimul juridic cu privire la dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă asupra terenurilor de construcţie, conform prevederilor legale. Consiliile locale vor asigura, prin obiective de investiţii proprii, realizarea drumurilor şi a căilor de acces pentru amplasamentele noi.

Proiectul tehnic va fi pus la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale cu titlu gratuit de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Locuinţele vor avea două camere, suprafaţa construită 60,5 metri pătraţi şi cea utilă 47,5 metri pătraţi, iar cantităţile de materiale de construcţii sunt prevăzute în anexa 2 la HG 708/2010. Autorizaţiile de construcţie se vor elibera în regim de urgenţă prin grija consiliilor locale, iar investiţia va fi identificată cu panouri montate la locul construcţiei.

Primarii localităţilor vor monitoriza execuţia lucrărilor şi vor informa lunar Instituţia Prefectului cu privire la stadiul reconstrucţiei locuinţelor. Amplasamentele destinate noilor locuinţe vor fi identificate de autorităţile locale până la data de 1.09.2010, iar situaţia acestora va fi înaintată Instituţiei Prefectului.
 

Leave a Response