|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Camera de Comerţ îşi va face propriul centru de afaceri, chiar lângă Centrul Expoziţional 

• La Seaca în Călimăneşti,

Camera de Comerţ îşi va face propriul centru de afaceri, chiar lângă Centrul Expoziţional

• probabil că decizia celor de la CCI Vâlcea a avut la bază o „divergenţă” cu Primăria Călimăneşti şi Consiliul Judeţean Vâlcea în privinţa modului de administrare a viitorului Centru Expoziţional Seaca • ideea construirii unui centru de expoziţii i-a aparţinut încă din 2002 preşedintelui Valentin Cismaru, ideea care apoi i-a fost „furată” de CJ Vâlcea şi Primăria Călimăneşti

Prin Decizia nr. 432/11 august 2010 semnată de directorul executiv Narcisa Urea, Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea a hotărât că este necesară declanşarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire centrul de afaceri Călimăneşti Seaca”, depus de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Pentru continuarea procedurii, titularul va depune la secretariatul APM Vâlcea: memoriul de prezentare, completat conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 pe suport de hârtie şi în format electronic; planul de  situaţie elaborat pe suport topografic şi vizat de OCPI Vâlcea.

Conducerea APM Vâlcea a luat această decizie având la bază următoarele: s-a verificat amplasamentul proiectului şi s-a încheiat procesul-verbal nr. 7282/10.08.2010; proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2; proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Duminică, 15 august 2010, am încercat să-i contactăm telefonic pe cei doi şefi de la CCI Vâlcea – preşedintele Valentin Cismaru şi directorul general Gheorghe Rizoiu – însă nici unul nu a fost de găsit. Se pare însă că este vorba de construirea de către CCI Vâlcea a unui centru propriu de afaceri chiar lângă actuala construcţie a Centrului Expoziţional de la Seaca care va fi dat în folosinţă în septembrie 2010. Asta înseamnă că, cel mai devreme în 2011, CCI Vâlcea va avea propriile clădiri şi standuri la câţiva metri distanţă de Centrul de Afaceri Seaca construit din bani europeni.

Probabil că decizia celor de la CCI a avut la bază o „divergenţă” cu Primăria Călimăneşti şi Consiliul Judeţean Vâlcea în privinţa modului de administrare a viitorului Centru Expoziţional Seaca. Oricum, trebuie să precizăm că ideea construirii unui centru de expoziţii i-a aparţinut încă din 2002 preşedintelui Valentin Cismaru, ideea care apoi i-a fost „furată” de CJ Vâlcea şi Primăria Călimăneşti.

Data de 29 septembrie 2010 reprezintă ultimul termen la care va fi dat în funcţiune Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia de la Călimăneşti – Seaca, finanţat prin programul Phare 2005, Coeziune Economică şi Socială – proiecte de infrastructură regională, valoarea centrului fiind de 12 milioane de euro. Lucrările la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia de la Seaca vor fi finalizate până la sfârşitul lunii septembrie. Investiţia este una de interes regional, cu un impact uriaş asupra dezvoltării economice, iar 29 septembrie reprezintă data la care va fi dat în funcţiune obiectivul, care urmează să creeze 164 de locuri de muncă la Călimăneşti.

Pe o suprafaţă de 6,5 hectare s-au ridicat cinci pavilioane expoziţionale, o platformă expoziţională în aer liber de 2.250 de metri pătraţi, adiacentă pavilionului central, şase spaţii pentru expoziţii şi meşteşuguri populare, spaţii verzi şi depozite. Pavilionul central are o suprafaţă de 6.471 de metri pătraţi, o platformă expoziţională în aer liber de 2.250 de metri pătraţi, adiacentă pavilionului expoziţional, patru pavilioane expoziţionale modulare în suprafaţă de 5.520 de metri pătraţi, şase spaţii pentru expoziţii şi meşteşuguri populare, spaţii verzi, depozite şi servicii. Complexul va mai cuprinde o sală de conferinţe şi congrese cu o capacitate de 2.500 de locuri. (Petre Coman)

Leave a Response