|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

189 de firme mijlocii şi mici din Vâlcea, pe lista datornicilor la Finanţe 

189 de firme mijlocii şi mici din Vâlcea, pe lista datornicilor la Finanţe

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 30 iunie  2010 şi neachitate până la data publicării.

Firmele datoare au fost publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa http://anaf.ro, categoria Servicii on-line, subcategoria „Obligaţii restante către bugete”, din prima pagină. Astfel, la bugetul general consolidat au fost publicaţi 189 de contribuabili mijlocii şi mici, care înregistrau la 30 iunie 2010 restanţe de 11,92 milioane lei, iar la bugetul de stat au fost publicaţi 176 de contribuabili mijlocii şi mici, care aveau obligaţii restante de  6,48 milioane lei. Dintre aceştia, 144 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale bugetului de stat de 3,16 milioane lei.

Doi au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,01 milioane lei, iar 30 au beneficiat de amânări la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat, pentru suma de 3,31 milioane lei. Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 155 de contribuabili mijlocii şi mici, care înregistrau restanţe de 4,02 milioane lei. Dintre aceştia, 125 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 1,79 milioane lei, 3 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,02 milioane lei, iar 27 au beneficiat de amânări la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 2,21 milioane lei.

Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 1,31 milioane lei şi provin de la 154 de contribuabili mijlocii şi mici. 128 dintre ei se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,62 milioane lei, 25 au beneficiat de amânări la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de  0,68 milioane lei, iar unul a solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,01 milioane lei.

Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj au fost publicaţi 150 de contribuabili mici şi mijlocii, care înregistrează obligaţii restante de 0,11 milioane lei. 124 dintre ei se află în procedura de executare silită, unul a solicitat compensarea obligaţiilor restante şi 25 au beneficiat de amânări la plată a obligaţiilor restante pentru 0,059 milioane lei. La 30 iunie 2010, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

Nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate potrivit Legii nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac. Următoarea actualizare se va face până la 31 octombrie 2010, pentru debitele restante la 30  septembrie 2010.

Leave a Response