|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Senatorul Emilian Frâncu îşi donează un teren… Primăriei Râmnicului 

• Am trăit să o vedem şi pe asta!

Senatorul Emilian Frâncu îşi donează un teren… Primăriei Râmnicului

Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 22035/19.07.2010, senatorul liberal Emilian Frâncu a solicitat, în calitate de reprezentant al proprietarilor terenului în suprafaţă de 758 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, str Daniil Ionescu, acceptarea de către Consiliul Local al municipiului, a ofertei de donaţie, pentru acest teren care are destinaţia de drum acces. Terenul respectiv este proprietatea indiviză a următorilor: Emilian Frâncu şi Droseta Frâncu, Daniela Moise, SC Vizal SRL, SC Ronapet SRL, SC Casa Rădulescu, are numărul cadastral 10843 şi este înscris în Cartea Funciară nr. 37566, identificându-se prin planul de amplasament şi delimitare anexat la proiectul de hotărâre.

Precizăm că în documentaţiile tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire, este prevăzut ca accesul la proprietăţile celor mai sus nominalizaţi să fie asigurat pe terenul cu destinaţia de drum acces, descris mai sus. Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, primarul Romeo Rădulescu a propus Consiliului Local ca în şedinţa din 30 iulie să aprobe următoarele: acceptarea donaţiei privind terenul în suprafaţă de 758 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Daniil Ionescu, identificat prin planul de amplasament şi delimitare anexă cu destinaţia de drum public; cheltuielile ocazionate de întocmirea actului de donaţie în formă autentică vor fi suportate de donatori; împuternicirea primarului municipiului să semneze actul de donaţie în formă autentică. (N.T.)

Leave a Response