|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Putem demonstra că prefectul Petre Ungureanu minte în cazul Bulacu! 

Putem demonstra că
prefectul Petre Ungureanu
minte în cazul Bulacu!

Petre Coman

Chiar dacă nu am avut multe să-i reproşăm prefectului Petre Ungureanu, totuşi, trebuie să aducem în atenţia opiniei publice două cazuri în care reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost subiectiv şi părtinitor cu partidul care l-a propulsat în funcţia de prefect al Vâlcii: este vorba de „dosarele” Cosmin Constantinescu şi Romulus Bulacu (de la PDL). Ambii au fost dovediţi de presa locală ca incompatibili, însă, de fiecare dată, prefectul Petre Ungureanu i-a găsit „curaţi”.

Ne oprim atenţia acum asupra cazului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Romulus Bulacu, găsit incompatibil de presă datorită afacerilor derulate între SC Minet SA (la care este acţionar semnificativ şi la care fiul său este administrator) şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea (unitate aflată în subordinea CJ Vâlcea).

Potrivit comunicatului de presă transmis săptămâna trecută de prefectul Petre Ungureanu există cel puţin un mare semn de întrebare…. Astfel, conform prefectului, „au fost într-adevăr livrate, pe bază de comandă, materiale de la SC Minet SA la RAJDP Vâlcea, fără însă a exista un contract de achiziţionare a acestora”. Total fals! Orice om cu puţină pregătire economică şi juridică ştie că o tranzacţie de miliarde de lei vechi între două societăţi comerciale, indiferent de natura mărfii, se realizează numai în urma unui contract ferm, având în vedere că plata de către beneficiarul mărfii urmează să se facă ulterior efectuării furnizării produselor (uneori, după mai multe săptămâni de la livrare).

În acest fel, în urma încheierii contractului, furnizorul mărfii (în cazul nostru, SC Minet SA) are siguranţa că îşi va putea recupera banii de la beneficiar (în acest caz, RAJDP Vâlcea), iar singura dovadă în instanţele de judecată este contractul comercial. Ceea ce s-a şi întâmplat: SC Minet SA a dat în judecată RAJDP-ul, a câştigat şi a reuşit să-şi recupereze creanţa de circa 1,1 miliarde de lei vechi. În aceste condiţii, este clar că SC Minet SA nu putea niciodată să-şi recupereze banii dacă nu exista un contract comercial, singura dovadă luată în calcul de judecători. Asta pentru că facturile şi chitanţele (ca efect direct al contractelor) sunt documente financiar-fiscale, iar contractele comerciale sunt documente juridice.

RAJDP a plătit datoriile către Minet prin două ordine de plată

Iată însă ce se spune în cadrul comunicatului de presă al Prefecturii Vâlcea: „Ca urmare a analizării materialului transmis Instituţiei Prefectului, prin care sunt prezentate verificările efectuate de Consiliul Judeţean în acest caz, prefectul apreciază că sesizarea nu se referă la o stare de incompatibilitate a vicepreşedintelui Romulus Bulacu ci la o stare de interdicţie, reglementată de art. 90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Din conţinutul adresei transmise de Consiliul Judeţean Vâlcea rezultă că nu au existat contracte comerciale de prestări servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere între SC Minet SA Rm.Vâlcea, unde Romulus Bulacu este acţionar, şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi nici între SC Minet SA şi CET Govora SA. Au fost într-adevăr livrate, pe bază de comandă, materiale de la SC Minet SA la RAJDP Vâlcea, fără însă a exista un contract de achiziţionare a acestora.

Având în vedere neexecutarea obligaţiilor de plată de către RAJDP Vâlcea, SC Minet SA a acţionat în justiţie pentru recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea materialelor livrate. Conform sentinţelor civile pronunţate de Tribunalul Vâlcea, RAJDP a fost obligată la plata sumelor datorate şi s-a conformat acestor obligaţii prin două ordine de plată.

Prin plata integrală a debitului s-a stins şi raportul juridic obligaţional dintre RAJDP Vâlcea şi SC Minet SA. Din actele comunicate prefectului de către Consiliul Judeţean Vâlcea, rezultă că nici RAJDP Vâlcea, nici CET Govora SA, ambele subordonate instituţiei amintite, nu au contracte comerciale cu celelalte societăţi la care vicepreşedintele Romulus Bulacu are calitatea de asociat.

În concluzie, nu sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 90 din Legea nr. 161/2003. Punctul de vedere al prefectului judeţului Vâlcea, Petre Ungureanu, în acest caz a fost transmis Consiliului Judeţean Vâlcea cu adresa nr. 13947/14.07.2010”.

Leave a Response