|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Primarul Rădulescu dă aprobări pentru “înţeparea” bulevardului Dem Rădulescu 

• În ciuda dorinţei exprimate public de fostul edil Mircia Gutău,

Primarul Rădulescu dă aprobări pentru „înţeparea” bulevardului Dem Rădulescu

La propunerea primarului Romeo Rădulescu, consilierii locali au aprobat recent propunerea de… realizare a unui acces carosabil comun din bulevardul Dem Rădulescu pentru proprietăţile Dinică Ion şi Buşcă Ion. Asta în ciuda faptului că fostul primar Mircia Gutău (cel care a construit bulevardul) a promis anii trecuţi că nu va da niciodată vreo aprobare de „înţepare” a străzii de către proprietarii aflaţi de o parte şi de alta a bulevardului.

Chiar dacă realizarea accesului se va face pe cheltuiala celor doi proprietari, se pune întrebarea: câte autorizaţii va mai da primarul Rădulescu pentru „înţeparea” unui bulevard important al Râmnicului, cu două benzi de circulaţie pe sens. Potrivit raportului care a stat la baza deciziei primăriei, „Buşcă Ion şi Dinică Ion, proprietarii unor imobile (teren şi construcţii) în zona Ostroveni Sud, au solicitat aprobarea de către Consiliul Local a unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu pentru locuinţele realizate în baza autorizaţiilor de construire nr. 186/20478/07.04.2003 şi respectiv AC nr. 577/16443/12.06.2009. Proprietarul Dinică Ion a realizat o construcţie locuinţă duplex, în baza autorizaţiei de construire, cu acces actual din strada Dr. Romulus Popescu, pe un teren ce a avut cu o suprafaţă totală de 2607mp, iar Buşcă Ion pe terenul in suprafaţa de 1070 mp.

În vederea realizării bulevardului, a fost necesară dezmembrarea fiecărui imobil în trei loturi distincte, din care 550 mp şi respectiv 298 mp au fost expropriaţi pentru realizarea bulevardului. Proprietarul Dinică Ion, în anul 2003 a considerat că poate realiza o locuinţă duplex, care va putea avea acces carosabil atât din str. Dr. Romulus Popescu cât şi din B-dul Dem Rădulescu, astfel încât să efectueze dezmembrarea imobilul (locuinţă duplex şi terenul), în două corpuri de proprietate distincte.

În vederea întocmirii actului de moştenire pentru cei doi copii, la data emiterii autorizaţiei de construire 2003 nu existau în documentaţiile de urbanism aprobate (PUG şi PUZ Ostroveni Sud) restricţii cu privire la realizarea unui acces direct din bulevard. Astfel, proiectantul ing. Vîju Florin, în calitate şi de proiectant al bulevardului a propus soluţia de realizare a unui acces carosabil asfaltat, pentru două proprietăţi învecinate (Dinică şi Buşcă). Soluţia propusă va fi preluată şi în reactualizarea documentaţiei de urbanism PUZ Ostroveni Sud, în curs de avizare la această dată”. (N.T.)

Leave a Response