|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Precizări de la Ministerul Finanţelor privind stadiul despăgubirilor Dacia 

• În urma unei interpelări adresate de senatorul Emilian Frâncu,

Precizări de la Ministerul Finanţelor privind stadiul despăgubirilor Dacia

După cum s-a mai consemnat, în cursul lunii iunie, senatorul Emilian Frâncu i-a adresat ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu, o interpelare pe tema stadiului despăgubirilor Dacia: „Înainte de 1989, în jur de 40.000 de români au depus bani la CEC drept avans pentru achiziţionarea unui autoturism Dacia. După Revoluţie, aceştia nu au mai apucat să intre în posesia maşinii, iar situaţia lor a devenit incertă. În 1991, în urma unui protocol încheiat între CEC şi BRD, 2.110 persoane şi-au mutat conturile de la CEC la BRD.

După 18 ani de tergiversări, în octombrie 2008, cele 37.478 de persoane care şi-au păstrat banii la CEC au primit despăgubiri, în timp ce restul de 2.110 persoane care şi-au transferat banii la BRD nu şi-au primit banii nici până azi. Având în vedere că reprezentanţii Ministerului declarau pe 12 septembrie 2009 că au fost anunţaţi de BRD de identificarea a 2.110 conturi active care îndeplinesc condiţiile pentru despăgubiri, vă rog să-mi comunicaţi, domnule ministru, care este stadiul de rezolvare a problemei, când se aşteaptă ca păgubiţii să-şi primească sumele restante şi ce măsuri intenţionaţi să luaţi pentru urgentarea situaţiei”.

Zilele trecute, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Bogdan Alexandru Drăgoi, i-a trimis următorul răspuns parlamentarului vâlcean: „În baza prevederilor OUG nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC – SA în vederea achiziţionării de autoturisme, cu modificările şi completările ulterioare, deponenţii CEC Bank au beneficiat la data de 30 octombrie 2008 de acordarea efectivă a despăgubirilor constând în indexarea sumelor existente în conturile active cu indicii preţurilor de consum, calculată până la data de 31 iulie 2007.

Prin Legea nr. 232/2008 de aprobare a OUG nr. 156/2007, a fost aprobată acordarea de despăgubiri băneşti si persoanelor fizice «care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC SA în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – BRD cu acelaşi scop». Acordarea despăgubirilor prevăzute de OUG nr. 156/2007 persoanelor fizice îndreptăţite, care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile de la fosta Casă de Economii şi Consemnaţiuni actualmente CEC Bank la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare, actualmente BRD Groupe Societe Generale, nu a putut fi realizată până la comunicarea pe răspunderea BRD Groupe Societe Generale a datelor certe privind valoarea totală a despăgubirilor şi numărul deponenţilor care au dreptul la despăgubiri, întrucât conform principiului transparenţei, este necesară cunoaşterea cu exactitate a sumelor cu care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, urmează să se îndatoreze.

Cu scrisoarea nr. 828 din 12.10.2009, BRDGroupe Societe Generale a comunicat Ministerului Finanţelor Publice că a identificat un număr de 2.110 conturi active care îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial, pentru care au fost calculate despăgubiri în sumă de 26.608.222 lei până la data de 31.07.2009. Indexarea nu a fost calculată de la data constituirii depozitelor la fosta Casă de Economii şi Consemnaţiuni, actualmente CEC Bank ci doar de la data transferului acestora la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare BRD, actualmente BRD Groupe Societe Generale, întrucât CEC Bank nu mai păstrează evidenţele depozitelor transferate, termenul de arhivare fiind de 10 ani.

Precizăm totodată că în conformitate cu prevederile OUG nr. 156/2007 aprobată prin Legea nr. 232/2008 «întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a acţiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora», revine fostei Bănci Române pentru Dezvoltare BRD, actualmente BRD Groupe Societe Generale. În acest sens a fost iniţiat de către Ministerul Finanţelor Publice şi avizat de către Ministerul Justiţiei un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni în vederea achiziţionării de autoturisme precum şi pentru aprobarea unor măsuri în vederea asigurării sumelor suplimentare necesare despăgubirii.

În proiectul de lege se specifică ca suma reprezentând despăgubirea este asigurată de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. Titlurile de stat se vor emite pe numele BRD Groupe Societe Generale vor fi nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi cu scadenţa la 3 luni de la data emiterii. Precizăm că proiectul de Lege a fost înaintat de către Ministerul Finanţelor Publice cu adresa nr. 597879/12.04.2010 Guvernului României în vederea dezbaterii şi aprobării, urmând apoi să fie transmis spre adoptare Parlamentului”.

Leave a Response