|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Cota dobânzii şi penalităţi de întârziere, aplicată începând cu 1 iulie 2010 
 

Cota dobânzii şi penalităţi de întârziere, aplicată începând cu 1 iulie 2010 


Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, începând cu 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată, contribuabilii vor datora atât dobânzi de întârziere, cât şi penalităţi de întârziere.

Dobânda de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.
Penalităţile de întârziere se stabilesc, în funcţie de data stingerii obligaţiilor fiscale principale, astfel:


– dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, se datorează o penalitate de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează după expirarea celor 90 de zile de mai sus se datorează o penalitate de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.Excepţii:
- nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei;
- nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, după data deschiderii procedurii insolvenţei.

Important! Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterior intrării în vigoare a ordonanţei, dobânzile şi penalităţile de întârziere încep să curgă de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv 1 iulie 2010.

Regimul registrului operatorilor intracomunitari

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101 din 24 iunie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.În vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, persoana înregistrată în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul 095 „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatea competentă din România propriu, precum şi pe cele ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni şi ale administratorilor.Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari se pot radia din acest registru fie la cererea acestora, fie din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.

Actul normativ menţionat mai sus stabileşte procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere şi de radiere din acest docuemnt fiscal.

De reţinut! Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu pot avea un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate deja în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul Fiscal.

Leave a Response