|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va rade din schemă… 51 de posturi vacante 

• O manevră „subtilă” care nu va diminua cheltuielile bugetare

CJ Vâlcea va rade din schemă… 51 de posturi vacante

Petre Coman

După cum am mai consemnat, vineri, 30 iulie, Consiliul Judeţean Vâlcea va lua în discuţie şi va aproba propunerea conducerii instituţiei privind organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al CJ Vâlcea, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Astfel, dintr-un total de 501 posturi existente, se vor suprima 51 de locuri de muncă ceea ce înseamnă circa 10% din total, mult prea puţin având în vedere că toate cele 51 de posturi sunt… deja vacante.

Concret, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea (inclusiv persoanele din conducere aflate pe funcţii de demnitate publică), din cele 161 de posturi se vor reduce doar trei; la Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, din 21 de posturi se va reduce doar unul; la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, din 83 de posturi se vor reduce 14;

la Memorialul „Nicolae Bălcescu”, din 19 posturi se vor reduce 6; la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, din 66 de posturi se va reduce doar unul; la Teatrul „Anton Pann” Vâlcea, din 56 de posturi se vor reduce 8; la Şcoala Populară de Artă şi Meserii Râmnicu Vâlcea, din 29 de posturi se vor reduce 5; la Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea, din 46 de posturi se vor reduce 9; la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, din 20 de posturi se vor reduce doar 4.

Deja, în cadrul instituţiilor enumerate mai sus existau 81 de posturi vacante, ceea ce înseamnă că reducerea de 51 de posturi se va face exclusiv din funcţiile vacante aflate pe hârtie. Situaţia centralizată cu privire la numărul total de personal (numărului total de posturi) din instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea şi aparatul de specialitate al CJ Vâlcea, se prezintă astfel: aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea (inclusiv persoanele din conducere aflate pe funcţii de demnitate publică) are 161 de posturi din care 22 sunt vacante;

Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea are 21 de posturi din care 5 sunt vcanate; Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” are 83 de posturi din care 15 vacante; Memorialul „Nicolae Bălcescu” are 19 posturi din care 6 vacante; Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea    are 66 de posturi dintre care unul vacant; Teatrul „Anton Pann” are 56 de posturi dintre care 10 vacante; Şcoala Populară de Artă şi Meserii Râmnicu Vâlcea are 29 de posturi dintre care 5 vacante; Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea are 46 de posturi dintre care 11 vacante; Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea are 20 de posturi dintre care 6 vacante.

Potrivit raportului întocmit de preşedintele Ion Cîlea, „pentru a ne putea încadra în numărul maxim de personal stabilit potrivit OUG nr. 63/2010, pentru unitatea administrativ-teritorială (judeţul Vâlcea) şi pentru a respecta termenele imperative impuse de Ordonanţa de urgenţă cu privire la modificarea, avizarea şi aprobarea structurilor organizatorice (organigrame şi state de funcţii ale instituţiilor publice) s-a procedat la o analiză asupra structurii posturilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din instituţiile subordonate acestuia şi la măsuri de reorganizare a unor structuri de specialitate.

Având în vedere perioada extrem de dificilă pe care o parcurgem, cu mari constrângeri bugetare, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a recomandat conducerilor instituţiilor publice aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, să aibă în vedere ca reducerea numărului de posturi din cadrul structurii organizatorice să se facă exclusiv prin reducerea posturilor vacante. Potrivit prevederilor art.lll alin.(1) şi alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale, înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă.

Conform prevederilor art. III alin.(5) din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru reducereea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă, respectiv în nivelul maxim al cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale pot reduce numărul de posturi finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent. Numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ – teritorială îl poate avea potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, este cel determinat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă şi cuprinde inclusiv funcţiile de preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean şi secretar al unităţii administrativ-teritoriale”.

Leave a Response