|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Acţionarul majoritar de la FAVIL va decapita conducerea executivă 

• În cadrul unei şedinţe AGA,

Acţionarul majoritar de la FAVIL va decapita conducerea executivă

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al societăţii Favil SA Râmnicu Vâlcea, a decis convocarea şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor pentru data de 2 august 2010. La solicitarea acţionarului majoritar Cătălin Chelu, ordinea de zi a şedinţei AGA prevede, printre altele, o propunere de revocare administratorului unic, Luminiţa Tiru. De asemenea, la punctul doi al şedinţei acţionarilor de la SC Favil SA se va alege o societate de administrare (persoană juridică) cu precizarea că lista cuprinzând informaţii referitoare la societăţile de administrare propuse pentru această calitate se află la dispoziţia acţionarilor interesaţi putând fi consultată şi completată de aceştia la sediul SC Favil SA până la data de 28 iulie 2010.

În fine, acţionarii SC Favil SA vor trebui să stabilească şi să aprobe valoarea lunară a contractului de administrare. Curios însă, dar în urmă cu circa o lună, reprezentantul lui Cătălin Chelu (acţionarul majoritar al întreprinderii) a votat următoarele proiecte de hotărâri: raportul de gestiune al administratorului unic pe anul 2009; deciziile administratorului unic, Luminiţa Tiru, luate anul trecut; investiţiile financiare efectuate pe piaţa de capital în anul 2009; descărcarea de gestiune a administratorului unic pe anul 2009;

raportul comisiei de cenzori pentru anul 2009; bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2009; repartizarea profitului net pentru alte rezerve; bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010; programul de investiţii pentru anul acesta; obţinerea de credite până la suma de 800.000 lei la diferite bănci şi gajarea acestora cu bunuri mobile; realegerea în funcţia de administrator unic a doamnei Luminiţa Tiru; mandatarea administratorului unic şi a conducerii executive de a efectua investiţii financiare pe anul 2010.

În 2008, întreprinderea a cumpărat peste 1,9 milioane de acţiuni, în valoare totală de circa 2,4 milioane lei, la următoarele companii listate la bursă: SC Biofarm SA, Banca Comercială Carpatica, Conpet Ploieşti, Banca Română de Dezvoltare, Compania Naţională Transelectrica, Banca Transilvania şi Transgaz. Cum pachetul majoritar de acţiuni la SC Favil SA este deţinut de Cătălin Chelu nu este greu de presupus că achiziţiile de acţiuni la aceste companii au fost făcute la solicitarea lui aceluiaşi Cătălin Chelu. Tot anul trecut, acţionarii SC Favil SA au aprobat deschiderea unui punct de lucru al întreprinderii tocmai în municipiul Galaţi.

În aceiaşi zi de 2 august 2010 este programată şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Favil SA, şedinţă în care se va aproba proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 27 din actul constitutiv care va avea următoarea formulare: „Societatea poate fi administrată de un consiliu de administraţie, administrator unic, sau de o societate de administrare (persoană juridică)”.

În cursul primului trimestru din 2010, SC Favil SA a realizat o cifră de afaceri de 686.000 lei, venituri totale de 570.000 lei şi o pierdere de 21.200 lei. Indicatorii nu diferă foarte mult de cifrele realizate de SC Favil SA în cursul primului trimestru din 2009, poate doar în privinţa cifrei de afaceri, care anul trecut se ridica la nivelul de 520.000 lei. Pe de altă parte, trebuie să spunem că întreprinderea a realizat în 2009 venituri totale de peste 2,36 milioane lei (580.000 euro) şi un profit de numai 6.330 lei. (N.T.)

Leave a Response