|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a reziliat contractul cu URBAN 

• De acum este oficial:

Primăria Râmnicului a reziliat contractul cu URBAN

• societatea condusă de Doru Florescu are un termen de maxim trei luni să părăsească municipiul

Iată că după aproape cinci ani incertitudine s-a făcut dreptate, iar râmnicenii pot răsufla uşuraţi pentru că primăria a luat o decizia foarte înţeleaptă: a desfiinţat de drept contractul de delegare a gestiunii colectării gunoiului menajer încheiat în 2005 cu societatea Urban. Acest lucru a fost parafat legal în cadrul şedinţei Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de miercuri, 30 iunie, când 15 consilieri (în special de la PDL) au votat pentru rezilierea contractului cu „gunoierul” Doru Florescu, în ciuda ameninţărilor proferate şi a insistenţelor dubioase ale „avocatului” de la Urban – consilierul PSD Gigi Matei.

În raportul elaborat de directorul Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Râmnicului, Nicolae Mesea, se precizează următoarele: „Între Consiliul Local al Râmnicului şi SC URBAN SA a fost încheiat Contractul de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului, înregistrat la registratura proprie (CIC) sub nr. 39051/09.12.2005 şi la registratura SC URBAN SA sub nr. 2987/12.12.2005.

Contractul s-a derulat în mod defectuos. SC URBAN SA datorîndu-ne suma totală de 6,93 milioane lei, structurată astfel: 5 milioane lei cu titlul de redevenţă datorată şi neachitată până la data de 31.03.2010; 1,9 milioane lei, cu titlul de majorări de întârziere la plata redevenţei, calculate până la data de 31.05.2010. Am acţionat în instanţa de judecată solicitând printr-o cerere în pretenţii, obligarea SC URBAN SA să ne achite sumele datorate. Am solicitat, de asemenea, şi rezilierea contractului de delegare. Cererea formează obiectul dosarului nr. 3671/90/2009 aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti, cu termen de judecată la 25.06.2010.

Cum cauza se judecă abia la fond – faza expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate şi având în vedere că urmează căile de atac legale iar instanţele judecătoreşti intră în vacanţă până în luna septembrie – împrejurări care vor întârzia mult pronunţarea unei soluţii definitive şi irevocabile – se impune în mod necesar o rezolvare rapidă a cazului, prin aplicarea art. 15, pct. 7. din contract. Potrivit prevederilor acestuia, «neplata cuantumului redevenţei şi a penalităţilor, mai mult de trei luni, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile».

Condiţia esenţială, aceea a neplăţii redevenţei şi penalităţilor mai mult de trei luni fiind pe deplin realizată (SC URBAN SA nu a achitat aceste obligaţii de peste doi ani), Consiliul Local urmează să ia act de această şi să hotărască desfiinţarea de drept a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului, în temeiul pactului comisoriu expres de gradul IV, stipulat la art. 15, pct. 7 din contract. În această situaţie, instanţa de fond – Curtea de Apel Piteşti – rămâne să soluţioneze numai capătul de cerere privind obligarea SC URBAN SA la plata redevenţei şi penalităţilor datorate.

Capătul de cerere privind rezilierea rămâne fără obiect, aceeaşi instanţă urmând să constate că a intervenit desfiinţarea de drept a contractului. Conform dispoziţiilor art. 20, pct. 20 din contract, concesionara SC URBAN SA este obligată să continue activitatea maximum 90 de zile (la încetarea contractului de concesiune, din alte cauze decât ajungerea la termen, forţa majoră şi înţelegerea părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii, dar nu mai mult de 90 de zile).

Faţă de cele ce preced, propunem Consiliului Local să adopte o hotărâre prin care: să desfiinţeze de drept, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, a Contractul de delegare, prin concesiune, a serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, încheiat cu SC URBAN SA; să aprobe demararea procedurii licitaţiei publice deschise, în urma căreia să fie desemnat un alt operator al acestui serviciu public”.

Leave a Response