|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Pesedistul Ion Iorgu îi va lua locul conservatorului Mihai Persu 

• În cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Local,

Pesedistul Ion Iorgu îi va lua locul conservatorului Mihai Persu

Miercuri, 30 iunie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pe ordinea de zi figurând peste 30 de rapoarte şi proiecte de hotărâri. Astfel, printre propunerile care vor fi dezbătute şi aprobate se numără: încetarea unui mandat de consilier local şi completarea componenţei consiliului local al municipiului (pesedistul Ion Iorgu îi va lua locul lui Mihai Persu, care a plecat la conservatori); aprobare PUZ „Locuinţe individuale şi regulamentul de urbanism aferent, strada Arinilor”, investitor Smeu Valentin, Gherghin Viorel, Miclescu Florentina, Rotaru Gabriel, Drăgan Elisaveta;

trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării acestora; inventarierea unei suprafeţe de teren de 750 mp în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia pentru realizarea obiectivului de investiţii „Alimentare cu Gaze Naturale – înaltă presiune din Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale”;

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 272/2009 referitoare la solicitarea de trecere a unui imobil – construcţii şi teren aferent din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local; solicitarea de trecere a unui imobil – construcţie şi teren aferent, din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor – Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local; prelungirea unui contract de asociere în participaţiune încheiat cu SC Media Outpost SRL;

acordul de principiu pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Râmnicu. Vâlcea; desfiinţarea de drept contract de delegare gestiune serviciu public; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2003, privind stabilirea suprafeţelor imobilelor (terenuri şi construcţii) domeniu public al municipiului, gestionate de Direcţia Administrării Pieţelor şi Târgurilor;

desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de negociere a preţului şi condiţiilor de transfer a infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din municipiu; adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; modificarea HCL nr. 170 din 16.06.2009 de aprobare a programului local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiu;

aprobarea politicii tarifare referitoare la preţul local de refennţă (PLR) şi a acordării subvenţiei din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport şi distnbuţie a energiei termice pe raza municipiului, în perioada 2010-2031; rectificarea bugetului local pe anul 2010 precum şi a listei de investiţii pe surse de finanţare; aprobarea tanfului pentru serviciile prestate în activitatea de monitorizare şi intervenţie de către poliţiştii comunitari; păstrarea curăţeniei municipiului de către posesorii de animale de companie; menţinerea HCL nr. 117/2010 şi HCL nr. 123/2010. (P.C.)

Leave a Response