|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Judecătorii vâlceni se implică politic 

Comunicat al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea Atinşi la intersele materiale,

Judecătorii vâlceni se implică politic

 
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Rm. Vâlcea, convocată şi prezidată de d-na judecător Corina Ţuglui, preşedintele instanţei, la care participă 23 de judecători dintre cei 24 în funcţie,

Luând în considerare scrisoarea transmisă de Asociaţia Magistraţilor din România şi Uniunea  Naţională a Judecătorilor din România cu privire la situaţia socială şi economică şi la măsurile propuse de puterea executivă,

Având în vedere că Guvernul României şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului invocând temeiul constituţional al situaţiilor de maximă urgenţă, precum atacurile militare şi calamităţile de proporţii uriaşe, indicând în mod direct – prin susţinerea măsurii de reducere a salariilor  publice şi pensiilor – drept vinovaţi ai unei astfel de catastrofe, pe pensionarii şi bugetarii României,

Constatând că principala obligaţie a statului roman este crearea unui mediu propice existenţei şi exercitării dreptului constituţional la un nivel de trai decent, iar membrii puterii executive nu  şi-au asumat pasivitatea  notorie care  i-a caracterizat de-a lungul timpului şi care a determinat în mod direct apariţia dificultăţilor de ordin economic aduse în discuţie doar la nivel declarativ şi nemotivat în fapt,

Considerând ca inadmisibilă şi neregăsită în niciunul dintre statele cu tradiţie democratică înlăturarea drepturilor sociale speciale pentru personalul pensionar din cadrul instituţiilor de stat în al căror cadru incompatibilităţile şi interdicţiile raportate la orice altă funcţie publică şi privată sunt definitorii,

Reţinând că măsura a fost  dispusă prin încălcarea competenţelor constituţionale ale conducătorilor puterii executive, iar dezbaterea publică şi implicarea organismelor constituţionale precum Consiliul Economic şi Social, Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării au fost doar formale şi înlocuite cu o lipsă de transparenţă în evidentă contradicţie cu dreptul constituţional la informare al cetăţeanului roman,

Constatând că măsurile asumate de executiv sunt  în mod inexplicabil singulare în proporţiile propuse, la nivel global, fără a se putea oferi o explicaţie rezonabilă, împrejurare care la nivel de percepţie publică poate îndreptăţi suspiciunile create cu privire la priorităţile cheltuirii banului public,

Apreciind drept alarmantă pentru valorile autentice ale democraţiei  intenţia evidentă a puterii executive în principal şi a celei legislative în subsidiar, de subordonare a puterii judecătoreşti- singura dintre cele trei în cadrul căreia admiterea fundamentată exclusiv pe meritocraţie – manifestată prin nefinanţarea corespunzătoare a sistemului judiciar şi prin  modificarea în termeni agreaţi doar de clasa politică a statutului judecărilor,

Considerând drept inacceptabilă intenţia de revizuire a Legii Fundamentale, fără a se aduce în dezbatere publică, fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii şi a instanţelor judecătoreşti precum şi  a societăţii civile în ansamblul său,
Având în vedere că puterea judecătorească este singura care trebuie să rămână echilibrată  faţă de situaţia socială, echilibru care trebuie să fie însoţit de implicare activă a judecătorilor în viaţa publică  în limitele legii, pentru a se face clar înţeles locul şi rolul instituţiilor de stat în definirea unei democraţii autentice,


ÎN URMA DEZBATERILOR,
PRIN VOT DESCHIS, CU UNANIMITATE DE VOTURI,
ADUNAREA GENERALĂ

HOTĂRĂŞTE:

 
1. Solicită preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să sesizeze Curtea Constituţională în vederea efectuării controlului de constituţionalitate anterior promulgării legilor în privinţa cărora Guvernul României şi-a asumat răspunderea la data de 7 iunie 2010.

2. Îşi exprimă dezacordul faţă de măsurile asumate de puterea executivă, fundamentate pe argumente cel puţin criticabile;

3. Solicită Consiliului Superior al Magistraturii să îşi exprime o poziţie fermă şi să se implice activ în procesul de revizuire a Constituţiei României precum şi cu privire la discuţiile referitoare la modificarea statutului judecătorilor.

4. Amână, pentru o dată ulterioară, discutarea reluării protestului suspendat în luna octombrie a anului 2009.

5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică.
Rm. Vâlcea, 7 iunie 2010

                                Preşedinte,
                Judecător Corina Ţuglui
NR – Titlul şi supratitlul ne aparţin
 

Leave a Response