|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

în judeţul Vâlcea, 43 de copii au fost abandonaţi în spitale 

• În anul 2009,

În judeţul Vâlcea, 43 de copii au fost abandonaţi în spitale

Recent, Serviciul Secretariat al Comisiei pentru Protecţia Copilului a transmis Consiliului Judeţean Vâlcea, raportul de activitate pe anul 2009, privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social din judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea acestei comisii nr. 10 din 15 ianuarie 2010.

Din cuprinsul acestuia rezultă că în anul 2009 în judeţul Vâlcea au fost înregistrate 43 de cazuri de copii părăsiţi în unităţile sanitare, respectiv 41 de copii în Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea şi 2 în Spitalul Municipal Drăgăşani.

Pentru rezolvarea acestor cazuri au fost dispuse următoarele măsuri: 8 copii au fost externaţi în familia naturală, pentru 3 copii s-a instituit o măsură de protecţie specială la familie, 20 copii au fost plasaţi la asistenţii maternali profesionişti ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, iar 10 copii se află în Serviciul de primire în regim de urgenţă, respectiv la Serviciul de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi Râmnicu Vâlcea şi doi copii au fost găzduiţi alături de mamele lor în Casa Materna.

Naşterile tuturor copiilor au fost înregistrate la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâicea, iar un copil a fost declarat din părinţi necunoscuţi prin Dispoziţia primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, deoarece mama acestuia nu a putut fi identificată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.

Îîn baza datelor din Raportul de activitate pe anul 2009, privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social din judeţul Vâlcea a fost întocmit planul de măsuri pentru anul 2010 privind prevenirea abandonului copilului de către familie.

Leave a Response