|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va putea acorda eşalonări sau scutiri la plata taxelor şi impozitelor 

• S-a aprobat un nou regulament

CJ Vâlcea va putea acorda eşalonări sau scutiri la plata taxelor şi impozitelor

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat un proiect de hotărâre privind regulamentul referitor la procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Concret, acordarea înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante va cuprinde: eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul propriu al judeţului Vâlcea; amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul propriu al judeţului Vâlcea;

eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare; amânări sau scutiri ori amânări sau reduceri de majorări de întârziere, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amânare; scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii. De asemenea, de acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante beneficiază orice debitor, persoană fizică sau juridică al creditorilor bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete, conform cererii adresate, în acest sens, de către aceştia.

Prevederile procedurii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea nu se aplică pentru sumele reprezentând obligaţii fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, stabilite prin acte de control, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte. De asemenea, procedura reglementează şi situaţia în care debitorul înţelege să îşi achite 30% din obligaţiile fiscale restante de la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată şi până la data aprobării cererii, situaţie în care acesta beneficiază de eşalonarea la plata diferenţei debitului de 70% şi scutirea de ia plata majorărilor de întârziere.

Însă, Consiliul Judeţean Vâlcea va putea respinge cererea persoanei juridice, privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, în situaţia în care din documentaţia depusă de către acesta rezultă că: la data scadenţei obligaţiilor fiscale avea disponibilităţi financiare care acopereau în întregime nivelul obligaţiilor restante; pe perioada neachitării obligaţiilor fiscale restante a înregistrat clienţi neîncasaţi şi avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau acţionarii sau asociaţii acesteia sunt în relaţii de dependenţă, relaţia de dependenţă existând în situaţia în care o persoană fizică ori juridică este acţionar sau asociat semnificativ la ambele societăţi comerciale; pe perioada neachitării obligaţiilor fiscale restante a plătit dividente acţionarilor sau asociaţilor. (P.C.)

Leave a Response