|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba preluarea celor patru spitale din judeţ 

• La mijlocul acestei săptămâni,

CJ Vâlcea va aproba preluarea celor patru spitale din judeţ

Consilierii judeţeni sunt chemaţi miercuri, 30 iunie, în cadrul unei şedinţe ordinare, să aprobe 23 de proiecte de hotărâri, informări sau note, plus punctul „Diverse”. Dintre proiectele de hotărâri amintim: validarea mandatului de consilier judeţean al lui Ion Popescu (fostul director de la Uzinele Sodice Govora); acordarea titlului de Cetăţean de onoare al Judeţului Vâlcea părintelui cercetător istoric Gheorghe Petre – Govora;

rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii şi rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului; contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 32,5 milioane lei pe termen de 8 ani din care o perioadă de graţie de 2 ani pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean; modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunei Vlădeşti prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 21 din 25 martie 2010;

aprobarea preluării managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Vâlcea pentru Spitalul de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşi şi Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti; aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea „Modernizare drum judeţean DJ 667A Creţeni – Amărăşti – Glăvile – Şirineasa”, faza „documentaţie pentru avizare a lucrărilor de intervenţie”;

aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea promovării şi implementării proiectului „Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială în Municipiul Drăgăşani”; actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea; constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă; raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţului Vâlcea pe anul 2009; numirea lui Marin Cernătescu în funcţia de director executiv şi a lui Ion Cosmin Nicolae în funcţia de director executiv adjunct la Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea. (P.C.)

Leave a Response