|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a înregistrat venituri totale de 40 milioane euro şi un excedent de 360.000 euro 

• În cursul anului 2009,

CJ Vâlcea a înregistrat venituri totale de 40 milioane euro şi un excedent de 360.000 euro

La sfârşitul lunii trecute, autorităţile judeţului Vâlcea au aprobat contul de execuţie a bugetului judeţului, a bugetului instituţiilor publice din subordinea CJ Vâlcea, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2009. Astfel, în contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2009 s-au înregistrat venituri totale de 167,48 milioane lei (circa 40 milioane euro) şi cheltuieli totale (plăţi nete) de peste 166 milioane lei, rezultând un excedent bugetar de 1,53 milioane lei (360.000 euro), care s-a utilizat pentru constituirea fondului de rulment.

În bugetul propriu al CJ Vâlcea pe anul 2009 au fost cuprinse venituri şi cheltuieli, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea unor ordonatori secundari şi terţiari, astfel: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu, Memorialul Nicolae Bălcescu, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Teatrul Anton Pann, Centrul Militar Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Magheru, Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Centrul de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă Băbeni şi Bistriţa, învăţământ primar şi gimnazial (programul „Corn şi Lapte”), culte religioase (personal neclerical) şi Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor.

La data de 31 decembrie 2009 s-au încasat venituri în valoare totală de 167,48 milioane lei, faţă de prevederea aprobată de 185,2 milioane lei, înregistrându-se un procent de realizare de peste 90%. Astfel, 40,23 milioane lei reprezintă cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; 65,88 milioane lei reprezintă sume defalcate din TVA; 919.270 lei reprezintă taxe pentru utilizarea bunurilor sau desfăşurarea de activităţi;

1,42 milioane lei reprezintă venituri din proprietate (vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, concesiune şi închirieri, venituri din dividende); 6.300 lei reprezintă venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări; 662.268 lei reprezintă diverse venituri; 51.877 lei reprezintă venituri din capital; 52,87 milioane lei reprezintă subvenţii de la bugetul de stat; 5,4 milioane lei fonduri europene pentru finanţarea lucrărilor de investiţii pe DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti.

La sfârşitul anului trecut, s-au efectuat plăţi nete de casă în valoare totală de circa 166 milioane lei, din care, pentru cheltuieli de personal (51,5 milioane lei), cheltuieli cu bunuri şi servicii (29,83 milioane lei), asistenţă socială (52 milioane lei), alte cheltuieli (4,7 milioane lei), transferuri (19,47 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe (4,37 milioane lei), cheltuieli de capital (3 milioane lei), operaţiuni financiare rambursări de credite (1,25 milioane lei). Trebuie să spunem că faţă de creditele bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2009 plăţile totale s-au efectuat în procent 89,6%. De menţionat este faptul că realizarea cheltuielilor s-a făcut în raport de nivelul de încasare a veniturilor. (P.C.)

Leave a Response