|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului pentru finanţarea a 14 obiective de investiţii 

• La Primăria Râmnicului,

Rectificare pozitivă a bugetului pentru finanţarea a 14 obiective de investiţii

• bugetul rectificat al primăriei pe anul 2010 are o valoare totală de circa 50 milioane euro

Joi, 27 mai, Consiliul Local a aprobat printre altele propunerea de rectificare a bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2010, în plus cu suma de circa 3,6 milioane lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul rectificat al Primăriei Râmnicului pe anul 2010 are o valoare totală de 202,4 milioane lei (circa 50 milioane euro). De asemenea, consilierii au aprobat utilizarea sumei de 1 milion lei (230.000 euro) din fondul de rezervă pentru suplimentarea listei de investiţii, sumă ce va fi alocată pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian”.

În ceea ce priveşte lista de investiţii prin această rectificare se suplimentează creditele bugetare repartizate pentru cheltuieli de capital cu suma de 1,1 milioane lei, finanţarea din bugetul local ajungând la valoarea de 16,16 milioane lei, totodată efectuându-se şi redistribuiri de sume de la un obiectiv la altul.

Printre altele, pe obiective suplimentările de fonduri se regăsesc după cum urmează: Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian; Achiziţie terenuri Goranu; Reabilitare pod peste râul Olt; Amenajare şi modernizare strada Ştirbei Vodă; Lărgire carosabil şi pietonal Calea lui Traian; Sistem acces strada Ştrandului – Pasaj Râureni; Utilităţi locuinţă ANL Ostroveni 6 – completare; documentaţii de urbanism; Reabilitare Grup Şcolar Henri Coandă; Amenajare şi modernizare Grădina Zoo; Reabilitare şi modernizare Bază Agrement; Transformare Cămin bătrâni în locuinţe sociale.

În raportul anexă la proiectul de hotărâre, directorul economic al Primăriei Râmnicului, Alexandru Ghibirdic, precizează: „În ceea ce priveşte execuţia de casă a veniturilor proprii estimate şi înscrise în bugetul aprobat, pentru semestrul I prevederile sunt în sumă de 55.238.500 lei, iar încasările realizate la data de 14 mai 2010 sunt în sumă de 50.829.381 lei. Pentru veniturile cu destinaţie specială din transferuri de la bugetul statului sau de la alte administraţii, pentru semestrul I prevederile sunt în sumă de 54.950.600 lei, iar încasările realizate la data de 14 mai 2010 sunt în sumă de 38.915.247 lei.

Întrucât execuţia de casă la 14 mai 2010 dă certitudinea realizării şi depăşirii estimărilor bugetare pe semestrul I anul curent, vă supunem spre aprobare şi o reaşezare a bugetului pe trimestre, respectiv majorarea resurselor pe trimestrul II anul curent cu 1.056.000 lei şi respectiv diminuarea acestora din trimestrul III cu 126.000 lei şi cu 930.000 lei din trimestrul IV.

În contextul celor prezentate vă supunem spre aprobare rectificarea bugetului local pentru anul 2010 în plus cu 3.581.350 lei din care 300.000 lei la sursele proprii şi 397.600 lei la sursa «Transferuri cu destinaţie specială» şi 2.883.750 lei la sursa «Sume din TVA pentru cheltuieli de personal învăţământ». La partea de cheltuieli, influenţele din această rectificare se regăsesc după cum urmează: 2,88 milioane lei – majorare credite bugetare repartizate pentru cheltuieli de personal învăţământ; 339.600 lei – majorare credite bugetare repartizate pentru compensare preţ energie termică finanţare de la bugetul de stat conform destinaţiei;

58.000 lei – majorare credite bugetare repartizate pentru cheltuieli de personal la dispensarele medicale din unităţile de învăţământ, finanţare din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform destinaţiei 526.000 lei – majorarea creditelor bugetare repartizate pentru plata contravalorii terenului expropiat pentru realizarea sensului giratoriu de la Goranu (16.080 euro); 331.068 lei – plată către SC Vital Import Export SRL, reprezentând contravaloarea a 552 mp teren expropiat; 127.396 lei credite bugetare repartizate pentru asigurarea cofinanţării proiectelor cu fonduri externe nerambursabile post aderare”. (P.C.)

Leave a Response