|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Primăria va plăti pentru realizarea bulevardului din Ostroveni doar 5,5 milioane euro 

• După ce Consiliul Local a aprobat propunerea,

Primăria va plăti pentru realizarea bulevardului din Ostroveni doar 5,5 milioane euro

Vineri, 30 aprilie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de modificare a unor articole din HCL nr. 184/30.06 2009 şi HCL nr. 205/17.07.2009 pentru obiectivul „Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Rădulescu de la intersecţia cu str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”, la valoarea de circa 23,2 milioane lei (peste 5,5 milioane euro). Prin HCL nr. 184/30.06.2009 s-a aprobat studiul de fezabilitate la valoarea totală de 30,6 milioane lei. Ulterior valoarea de investiţie a fost modificată prin art. l din HCL nr. 205/17.07.2009 la valoarea totală de 30,7 milioane lei. Însă, la întocmirea proiectului tehnic s-au reevaluat preţurile ca urmare a soluţiilor tehnice, rezultate în urma calculelor dc dimensionare pentru care au fost întocmite liste de cantităţi şi devize pe categorii de lucrări, drept pentru care s-a redus investiţia la valoarea totală de 23,2 milioane lei.

În cursul lunii martie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de dezmembrare din suprafaţa de 109.411 mp situată în punctul Feţeni a suprafeţei de 50.150 mp, care împreună cu suprafaţa de 69.000 mp urmează a face obiectul preluării în compensare de către Romsilva, pentru suprafaţa afectată de realizarea obiectivului de investiţii „Prelungire Bulevardul Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Rădulescu de la intersecţia cu strada Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”. De asemenea, a fost împuternicit primarul interimar, ca prin aparatul de specialitate, să întocmească documentaţia pentru dezmembrare şi să semneze actul în formă autentică.

Prin Hotărârea nr. 184/30.06.2009, Consiliul Local a aprobat actualizarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Prelungirea bulevardului Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Rădulescu de la intersecţia cu strada Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”, acesta făcând parte din portofoliul de proiecte inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea, realizabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013. Traseul acestui tronson al bulevardului Dem Rădulescu, stabilit prin studiul de fezabilitate, afectează o suprafaţă totală de 32.947 mp din care 13.793 mp aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea ROMSILVA, iar 19.154 mp proprietate privată.

Pentru terenurile proprietate privată, afectate de realizarea Bulevardului Dem Rădulescu, prin Hotărârea nr. 221/31 iulie 2009 completată cu hotărârea nr. 282/30.09.2009, Consiliul Local a aprobat declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri afectate de realizarea acestui obiectiv de investiţii. Conform prevederilor din Codul Silvic, terenurile cu vegetaţie forestieră necesare realizării obiectivului de investiţii „Prelungire B-dul Tineretului spre sud. cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecţia cu strada Ostroveni pînă la intersecţia cu DN 67” pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier. (P.C.)

Leave a Response