|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Polonezii de la Ciech vor un credit de 15 milioane euro, garantând cu toate bunurile USG 

Mişcare dubioasă a acţionarului de la Uzinele Sodice Govora:

Polonezii de la Ciech vor un credit de 15 milioane euro, garantând cu toate bunurile USG

• peste două săptămâni, întregul consiliu de administraţie al întreprinderii va fi schimbat

În decurs de aproape două săptămâni, acţionarii de la Uzinele Sodice Govora se vor reuni în cadrul a trei şedinţe AGA (două ordinare şi una extraordinară), un fapt extrem de rar având în vedere că, potrivit legii, o societate comercială pe acţiuni organizează în medie doar patru şedinţe ale acţionarilor pe an. Graba polonezilor de la Ciech – acţionarii majoritari de la Uzinele Sodice Govora – este dată de necesitatea urgentării obţinerii unor noi credite bancare (de circa 15 milioane euro), dar şi de schimbarea întregului consiliu de administraţie pe fondul rezultatelor economico-financiare slabe obţinute de întreprindere în anii 2008 şi 2009.

Prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora este programată chiar vineri, 28 mai 2010. Ordinea de zi cuprinde următoarele puncte: analiza şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pe anul fiscal 2009 şi a contului de profit şi pierderi; descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie, pentru anul fiscal 2009. În schimb, în data de 14 iunie 2010, acţionarii de la USG sunt chemaţi să aleagă următoarele persoane în funcţia de administratori ai societăţii: Aleksander Barys, Tomasz Grylewski, şi Antoni Kaszak, pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 14 iunie 2010, ca urmare a renunţării la mandat a lui Robert Bednarski, Jan Szczepanski şi Artur Janusz Osuchowski.

Tot peste două săptămâni este programată să se desfăşoare şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora cu 7 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. În principal, cei de la Ciech vor să oblige USG-ul să garanteze cu bunurile proprii mai multe credite bancare care vor fi contractate tot de către polonezii de la Ciech. Astfel, primul punct al ordinii de zi a şedinţei AGA din 14 iunie 2010 are următorul enunţ:

„Aprobarea încheierii de către societate a unui acord de aderare prin care USG va deveni parte, în calitate de imprumutat suplimentar şi garant suplimentar, la contractul de împrumut guvernat de legea poloneză, încheiat la data de 26 aprilie 2010 între, printre alţii, Ciech SA şi alte societăţi din grup în calitate de împrumutaţi sau garanţi, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie,

BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Ing Bank Śląski, Bank Millennium şi Bank Dnb Nord Polska fiecare în calitate de împrumutător iniţial şi aranjor şi Bank Handlowy w Warszawie în calitate de agent privind facilitatea în baza căruia USG va putea primi un împrumut în valoare maximă de 15.000.000 euro în scopul rambursării împrumuturilor acordate USG de către Bank Handlowy w Warszawie şi Citibank Europe plc şi USG va garanta îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor fiecărui împrumutat în baza contractului de împrumut, pentru o sumă maximă de 1,34 miliarde de zloţi polonezi conform clauzei 19 din contractul de împrumut”. La punctul doi din şedinţa AGA se prevede următoarele:

„Încheiere de către USG a unui acord de aderare prin care societatea va deveni parte la un acord între creditori, care se va încheia, printre alţii, între Ciech şi 11 bănci din Polonia în baza căruia societatea va garanta îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor Ciech din contractele de credit ce vor fi încheiate între Ciech şi patru bănci tot din Polonia, pentru o sumă maximă de 50.000.000 zloţi polonezi”.

În fine, şedinţa acţionarilor mai cuprinde următoarele proiecte de hotărâri: aprobarea constituirii de către USG, în scopul garantării propriilor obligaţii şi a obligaţiilor Ciech în baza contractului de împrumut; aprobarea constituirii de către USG, în scopul garantării propriilor obligaţii din contractul între creditori precum şi a obligaţiilor Ciech din contractele de împrumut cu expunere medie; aprobarea încheierii de către USG a unei declaraţii de supunere la executare, guvernată de legea poloneză, în favoarea fiecărui împrumutător din contractul de împrumut; prezentarea şi analizarea beneficiilor USG în urma aderării la contractul de împrumut şi la contractul între creditori. (N.T.)

Leave a Response