|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Noua Alianţă DA de la CJ Vâlcea i-a trimis acasă pe Nicu Spiridon şi Sabin Dragnea 

• Incompetenţii nu au ce căuta la Serviciul de Pază şi Centrul Medico-Social Lădeşti!

Noua Alianţă DA de la CJ Vâlcea i-a trimis acasă pe Nicu Spiridon şi Sabin Dragnea

• Ca „răspuns” la manevrele de culise ale echipei Cîlea-Persu privind proiectele de hotărâri care-l priveau pe Dumitru Persu, cei 20 de consilieri judeţeni de la PDL şi PNL i-au respins toate cele trei propuneri „de suflet” ale lui Ion Cîlea: aprobarea contractării unui credit bancar de 7 milioane euro, precum şi numirea în posturi de conducere a pesediştilor

Nicu Trandafir

Chiar dacă nu a reuşit să-l detroneze pe Dumitru Persu din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, noua alianţă PDL – PNL a început deja să funcţioneze la nivelul CJ Vâlcea, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine la şedinţa din data de 28 mai 2010. Ca „răspuns” la manevrele de culise ale echipei Cîlea-Persu privind proiectele de hotărâri care-l priveau pe Dumitru Persu, cei 20 de consilieri judeţeni de la PDL şi PNL i-au respins toate cele trei propuneri „de suflet” ale lui Ion Cîlea: aprobarea contractării unui credit bancar de 7 milioane euro, precum şi numirea în posturi de conducere a pesediştilor Nicu Spiridon şi Sabin Dragnea.

Se pare însă că cei 20 de consilieri judeţeni şi-au dat seama că Nicu Spiridon nu are cum să facă faţă funcţiei de director la Serviciul Judeţean de Pază Vâlcea, având în vedere pregătirea profesională precară, precum şi simulacrul de „concurs” regizat de către Dumitru Persu. În ciuda rugăminţilor insistente ale lui Ion Cîlea de a-l vota pe Nicu Spiridon, fostul director al falimentarei fabrici Bere Alutus nu a primit, la votul secret, decât 12 voturi (de la PSD), insuficiente pentru a accede la fotoliul de director al Serviciului Judeţean de Pază Vâlcea.

Trebuie să mai spunem că în urmă cu cinci luni, Ion Creţan a renunţat la calitatea de director al Serviciului Public Judeţean de Pază, în favoarea pensiei de colonel. Totuşi, Ion Creţan a anunţat atunci că îşi rezervă dreptul de a contesta în instanţă prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, şi raţionalizarea unor cheltuieli publice.

În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a reunit la sfârşitul anului trecut, pentru a aproba încetarea actului de numire în funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea a lui Ion Creţan şi exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director, de către Radu Bădiţă – şef detaşament. Ion Creţan a exercitat funcţia de director al SPJP Vâlcea, în baza unei hotărâri a Consiliului Judeţean Vâlcea din urmă cu aproape patru ani, şi prin care a fost numit în această funcţie de conducere.

Procese verbale trase „la indigo”

Şi cu fostul primar pesedist al comunei Lădeşti, Sabin Dragnea, „soarta” a fost neîndurătoare şi l-a trimis pe acesta la lada de gunoi a istoriei. Chiar dacă el are pregătire de inginer horticol, Sabin Dragnea a insistat pe lângă Ion Cîlea ca să-l pună într-o funcţie de conducere care necesita o pregătire în domeniul medico-social: este vorba de funcţia de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.

La şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea de vineri, 28 mai, Sabin Dragnea nu a reuşit să adune decât 14 voturi, insuficiente pentru a ajunge în postul mult visat. Vă prezentăm „procesul-verbal” încheiat în data de 21.05.2010, cu ocazia desfăşurării concursului organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru ocuparea postului vacant de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti: „Potrivit anunţului nr. 4550 din 30 aprilie 2010, în data de 21 mai 2010 a fost programat, la sediul CJ Vâlcea, concursul pentru ocuparea postului vacant de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.

La concursul pentru postul de director al centrului s-a înscris un singur candidat – domnul Dragnea Sabin. A fost emisă dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 278/2010, prin care a fost constituită comisia de examinare, în următoarea componenţă: Mircea-Constantin Predescu, Bogdan Lăstun, Emilia Dima, Laurenţia Constantin şi Manea Maxim. Comisia de examinare a verificat dosarul depus de Sabin Dragnea şi a admis participarea acestuia la concurs, întrucât a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale de participare.

Concursul (examenul) constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu. Analizând bibliografia de concurs, comisia de examinare a formulat următoarele subiecte: care sunt principalele atribuţii ale directorului Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; cine poate înfiinţa unităţi de asistenţă medico-socială; care sunt beneficiarii serviciiior acordate în aceste unităţi şi din ce se constituie venituriie proprii ale unităţiior de asistenţă medico-socială;

responsabilităţile ordonatorilor de credite; precizaţii care sunt măsurile care trebuie luate de către un angajator pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, potrivit normelor şi normativelor de protecţie a muncii; care sunt procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, conform OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. După redactarea subiectelor, acestea au fost prezentate candidatului pentru susţinerea probei scrise.

Comisia a stabilit ca timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise să fie de 2 ore. După susţinerea probei scrise, lucrarea candidatului Sabin Dragnea a fost verificată de către toţi membrii Comisiei, consemnându-se o medie a notelor, la proba scrisă, de 9,70. În cadrul interviului, Sabin Dragnea a răspuns la toate întrebările membrilor comisei şi a obţinut, la această probă, nota 10,00. Având în vedere rezultatele finale ale concursului, comisia a declarat admis pe Sabin Dragnea pe postul de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, cu media generală 9,85”.

Însă, în afara întrebărilor tematice, procesul verbal al lui Sabin Dragnea seamănă izbitor de mult cu procesul-verbal al mult prea „strălucitului” candidat Nicu Spiridon.

Leave a Response