|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Frîncu susţine pensionarii prin iniţiative legislative 

Frîncu susţine pensionarii prin iniţiative legislative

Senatorul liberal Emilian Frîncu a adresat recent o întrebare ministrului Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, privind posibilitatea scutirii de la plata impozitului a imobilelor proprietate a Asociaţiilor de Pensionari. Ministrul i-a răspuns parlamentarului vâlcean că ministerul pe care îl conduce nu poate susţine pensionarii, deoarece, potrivit Legii 571/2003, orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezenta lege se prevede diferit; potrivit Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale se acordă competenţe autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale care urmăresc încasarea impozitelor şi taxelor locale. Refuzul lui Vlădescu s-a mai întemeiat şi pe Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, care prevede că, în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor, acestea pot fi aprobate numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor pentru care s-a elaborat bugetul.

Emilian Frîncu este însă de părere că ministrul nu a arătat nici un fel de înţelegere faţă de asociaţiile de pensionari şi a spus că „guvernanţii noştri nu au nici un fel de disponibilitate pentru rezolvarea unor probleme care pot aduce beneficii unei categorii defavorizate, cum sunt pensionarii. Nu cred că există un număr atât de mare de asociaţii de pensionari proprietare de imobile astfel încât să se şubrezească bugetul ţării prin scutirea de la plata impozitelor aferente. Voi susţine în scurt timp la Parlament o propunere legislativă care să modifice Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal şi care să se refere strict la scutirea de la plata impozitului a imobilelor proprietate a asociaţiilor de pensionari”, a declarat senatorul PNL.

Leave a Response