|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Bugetul local al Râmnicului şi lista de investiţii pe anul 2010 vor fi rectificate 

• În cadrul unei şedinţe a Consiliului Local,

Bugetul local al Râmnicului şi lista de investiţii pe anul 2010 vor fi rectificate

Joi, 27 mai 2010, este programată să se desfăşoare şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 25 de puncte pe ordinea de zi. Astfel, printre altele se vor discuta şi aproba următoarele rapoarte şi proiecte de hotărâri: avizare PUD „Locuinţă P+2E, strada Grigore Procopiu, nr. 2B, investitor Trincă Constantin şi Trincă Ioana Georgiana; avizare PUZ „Gentehnica, strada Morilor, nr. 42 A – 54” şi regulamentul de urbanism aferent; avizare PUD „Locuinţă strada Bujorencii – punct Cernăteasca”, investitor Neghină Dorian Alexandru; trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării acesteia;

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/15/22.07.2004 privind instituirea taxei de urgenţă în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; acceptarea unei donaţii; închirierea unui spaţiu; aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2009 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; aprobarea devizului general actualizat cu lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Reţea de apă cartier Feţeni”;

actualizarea devizului general la data de 30.04.2010 la obiectivul de investiţii „Utilităţi şi sistematizare verticală ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL Ostroveni 6 – extindere completare strada Nicolae lorga nr. 11,15”; aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2009; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2010; rectificarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2010 şi a listei cu investiţiile obligatorii Măsura ISPA cod nr. 2004/R0/16/P/PE/002; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 28.05.2010 pentru proiectul „Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea”;

modificarea HCL nr 104/2010 pentru proiectul „Arteră de legătură între strada Ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti”; demararea aprobării proiectului „Crearea premiselor pentru progresul moral şi civic al elevilor din unităţile de învăţământ din Râmnicu Vâlcea”; aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, actualizată; îmbunătăţirea structurii de management a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi cuprinderea ei în organigrama aparatului de specialitate al primarului;

acordarea indemnizaţiei reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la cele două societăţi comerciale la care municipiul este acţionar unic, precum şi membrilor Consiliilor de Administraţie şi cenzorilor; modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor; modificarea statului de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului; modificarea regulamentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response