|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Administratorii Forconcid şi-au luat partea leului din profitul societăţii 

• Dezmăţ în condiţii de criză economică


Administratorii Forconcid şi-au luat partea leului din profitul societăţii

• pe lângă o bucată din caşcavalul de circa 2,5 miliarde lei vechi, doi acţionari care deţin şi funcţii de conducere (directorul general Paul Bică are 20%, iar administratorul delegat Elena Ilinca are 5,2%) vor mai încasa din dividende suma totală de 300.000 euro, după ce anul trecut au luat circa 600.000 euro

Nicu Trandafir

La sfârşitul lunii trecute, la sediul Forconcid SA Râmnicu Vâlcea a avut loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor, şedinţă la care au participat mai puţin 75% din numărul total de acţiuni al firmei. Astfel, cu unanimitate de voturi s-au aprobat următoarele propuneri: raportul de gestiune al consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2009; raportul comisiei de cenzori şi al auditorului extern, cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar 2009;

bilanţul contabil pe anul trecut, contul de profit şi pierderi şi repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2009; repartizarea pe destinaţia „participarea administratorilor la profit” în procent de 10% reprezentând circa 260.000 lei (64.000 euro) atribuite conform actului constitutiv al societăţii. Pentru unele destinaţii ale profitului net nerepartizat (rezerva legală, acoperirea pierderii, alte rezerve, dividende) s-a decis ca 50% din profitul net să fie trecut la capitolul „Alte rezerve”, respectiv 1,15 milioane lei şi 50% pentru dividende acţionari, respectiv 1,15 milioane lei.

Plata dividendelor SC Forconcid SA se va efectua după data încasării debitelor înregistrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA – DRDP Timişoara, în valoare de circa 10 milioane euro. Tot în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC Forconcid SA din 29 aprilie 2010 s-a mai aprobat cu unanimitate de voturi următoarele proiecte de hotărâri: descărcarea de gestiune a administratorilor Paul Bică, Dan Călin Danci, Marin Stan, Elena Ilinca şi Vasile Nicolcioiu, pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2009.

Având în vedere că doi membri ai conducerii executive a SC Forconcid SA deţin împreună circa 25% din acţiuni (directorul general Paul Bică are 20%, iar administratorul delegat Elena Ilinca are 5,2%), Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat în urmă cu mai puţin de un an repartizarea pe destinaţia „participarea administratorilor la profit” în procent de 10%, reprezentând 1,12 milioane lei (circa 270.000 euro). În acest an, dacă se păstrează proporţia, cei doi vor mai încasa o sumă totală de circa 300.000 euro.

Societatea are datorii totale de peste 18 milioane euro

Tot în data de 27 aprilie 2010, acţionarii SC Forconcid SA au mai aprobat următoarele: proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2010 şi strategia activităţii SC Forconcid SA pentru anul 2010; planul de investiţii, lista de măsuri şi cheltuieli pentru securitate şi sănătate în muncă, cheltuieli pentru activitatea de mediu, cu sumele aferente şi lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, pentru anul 2010;

plafonul de credite necesar anului financiar 2010 şi 2011 până la prima adunare generală a acţionarilor, de 2 milioane de euro pentru investiţii (cu posibilitatea consiliului de administraţie de a ajusta titlurile de investiţii în funcţie de specificul lucrărilor contractate), mărirea liniei de credite în valoare de 1,5 milioane lei pentru garanţii de buna execuţie şi participare la licitaţie şi 5,5 milioane lei pentru linie de creditare pentru activitatea curentă; contractul colectiv de muncă pentru perioada 2010 – 2011.

Anul trecut, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Forconcid SA a aprobat un alt program de casări şi investiţii şi a împuternicit consiliul de administraţie să stabilească modul de plată al investiţilor aprobate (în valoare totală de 2 milioane euro), urmând ca în funcţie de lucrările ce urmează a fi executate, consiliul de administraţie să stabilească priorităţile din totalul listei de investiţii. La sfârşitul anului trecut, SC Forconcid SA avea datorii totale de 74,6 milioane lei (peste 18,2 milioane euro), dar avea creanţe totale de încasat de peste 81 milioane lei.

Societatea a realizat anul trecut o cifră de afaceri de circa 61 milioane lei (aproape 15 milioane euro), şi venituri totale de 61,55 milioane lei. În aceste condiţii, SC Forconcid SA a realizat un profit de circa 1,9 milioane lei, cu mai puţin de 290 de salariaţi. Comparativ cu aceste date, SC Forconcid SA a realizat în 2008 venituri totale de 144 milioane lei, şi un profit net de 11,26 milioane lei. SC Forconcid SA a continuat declinul economic, în condiţiile în care societatea a reuşit să realizeze doar 45% din cifra de afaceri realizată în primele nouă luni din 2008.

Anul trecut, un fond de plasamente diversificate a investit aproape 400.000 lei în titurile societăţii Forconcid SA. Astfel, SC Forconcid SA a atras 1,5% din activele de 24,1 milioane lei ale fondului diversificat BT Clasic, situându-se astfel în principalele cinci deţineri de acţiuni ale fondului. În 2008, acţiunile SC Forconcid SA au cunoscut o depreciere de peste 78%, în timp ce fondul BT Clasic a scăzut cu doar 15%.

Alături de acţiunile SC Forconcid SA, BT Clasic a mai investit 5,2% din activele nete de 24,1 milioane lei în titlurile SIF Banat-Crişana, aproape 2,3% din active în acţiunile Băncii Transilvania, în timp ce titlurile Petrom au atras 1,8% din activele fondului. Recent, acţionarii societăţii au aprobat propunerea de retragere a întreprinderii dintr-o societate cu răspundere limitată, conform hotărârii consiliului de administraţie, prin cesionarea părţilor sociale deţinute, primind contravaloarea aportului la capital.

Cei din conducerea societăţii spuneau că principalul factor de diminuare accentuată a cifrei de afaceri a fost greutatea cu care se încasează producţia realizată, deoarece SC Forconcid SA execută lucrări de construcţii-montaj finanţate din fonduri bugetare în proporţie de 95%.

Leave a Response