|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Statul a renunţat la dreptul de preemţiune asupra unui monument istoric din Rm. Vâlcea 

• Pentru că nu are să plătească suma solicitată de proprietari de 600.000 euro,

Statul a renunţat la dreptul de preemţiune asupra unui monument istoric din Rm. Vâlcea

Recent, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Râmnicului au decis să renunţe la dreptul de preemţiune referitor la cumpărarea imobilului monument istoric, situat în strada Vasile Olănescu nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea (vizavi de Teatrul Anton Pann), care face parte din „Ansamblu de locuinţe”.

În cursul lunii martie, printr-o cerere adresată Consiliul Judeţean Vâlcea, Popa Marin, în calitate de mandatar al proprietarilor Lupaş Adrian, Lupaş N. Nicolae, Lupaş Ovidiu, Teodosiu Ana şi Lupaş Virginiu, a comunicat intenţia de înstrăinare a imobilului respectiv, în suprafaţă de 292 mp şi a terenului pe care e amplasat, în suprafaţă de 1.775 mp.

Imobilul face parte din ansamblul urban de locuinţe, cu regim de monument istoric, care datează de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, prin serviciile publice deconcentrate, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

La începutul lunii martie, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea a comunicat lui Popa Marin, că nu îşi exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul din strada Vasile Olănescu şi transferă acest drept al statului către autorităţile publice locale.

Clădirea a fost confiscată de comunişti în 1950

Imobilul, construcţii şi teren aferent, a trecut în proprietatea statului, în baza Decretului nr. 92 din 1950, de la Lupaş N. Nicolae, care figurează la poziţia nr. 171 din anexa la decretul de naţionalizare. Până în anul 1998, imobilul s-a aflat în administrarea Direcţiei Sanitare Vâlcea şi în el a funcţionat Leagănul de Copii Râmnicu Vâlcea. Imobilul în discuţie a fost preluat de Consiliul Judeţean Vâlcea prin protocol de predare-primire, perfectat cu Direcţia Sanitară Vâlcea, la data de 22 septembrie 1998, prin care, patrimoniul Leagănului de Copii Râmnicu Vâlcea, a trecut în proprietatea Judeţului Vâlcea.

După înfiinţarea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 1997, a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vâlcea, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea consiliului judeţean, în imobilul din strada Vasile Olănescu a funcţionat sediul acestui serviciu public judeţean. După trecerea imobilului în proprietatea statului, pe o suprafaţă de 195,70 mp din terenul aferent construcţiilor, a fost edificat Centrul Maternal, cu finanţare din fonduri Phare.
Peste 11 ani de procese şi litigii…

Prin acţiunea înregistrată la data de 5 mai 1998 la Tribunalul Vâlcea, moştenitorii autorului Lupaş N. Nicolae au revendicat imobilul, construcţii şi teren aferent, situat în strada Vasile Olănescu. După dezbaterea cauzei, în mai multe cicluri procesuale, prin Decizia civilă nr. 88/A, pronunţată la data de 7 mai 2009, admiţând apelurile declarate de reclamanţi şi pârâtul Consiliul Judeţean Vâlcea, împotriva Sentinţei civile nr. 175 din 8 octombrie 2001 a Tribunalului Vâlcea, Curtea de Apel Piteşti a admis cererea formulată de petenţii Lupaş Adrian, Lupaş N. Nicolae, Lupaş Ovidiu, Lupaş Virginiu şi Teodosiu Ana şi a obligat CJ Vâlcea să lase în deplină proprietate şi posesie reclamanţilor, două construcţii şi terenul în suprafaţă de 1673,08 mp.

Prin aceeaşi decizie, Curtea de Apel Piteşti, a instituit, în favoarea Consiliului Judeţean Vâlcea, un drept de superficie fără plată, pe suprafaţa de 195,70 mp, din terenul proprietate a reclamanţilor, aferentă Centrului Maternal edificat de Direcţia pentru Protecţia Copilului Vâlcea, cu finanţare din fonduri europene, după trecerea imobilului în proprietatea statului. Curtea de Apel a dispus totodată, constituirea în favoarea CJ Vâlcea a servituţii de trecere, fără plată, de la Centrul Maternal la calea publică, strada Vasile Olănescu, pe terenul proprietatea reclamanţilor, în suprafaţă de 21,72 mp.

Prin înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului, Popa Marin, în calitate de mandatar al proprietarilor Lupaş Adrian, Lupaş N. Nicolae, Lupaş Ovidiu, Teodosiu Ana şi Lupaş Virginiu, a propus o valoare de vânzare de 600.000 euro. Însă, cei de la CJ Vâlcea, Primăria Râmnicului şi Direcţia pentru Cultură au considerat că nu se poate achiziţiona imobilului respectiv, deoarece nu dispun de fondurile necesare achiziţionării acestuia şi nici nu sunt prevăzute astfel de fonduri în bugetul propriu. În situaţia în care, proprietarii vor proceda la înstrăinarea imobilului, construcţii şi teren, aceştia sunt obligaţi să respecte dreptul de superficie şi dreptul de servitute, instituite în favoarea Consiliului Judeţean Vâlcea, de Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia civilă nr. 88/A din 7 mai 2009 şi înscrise în Cartea funciară a municipiului Râmnicu Vâlcea. (Petre Coman)

Leave a Response