|sâmbătă, iulie 31, 2021
  • Follow Us!

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ion Marin în Dosarul “BCR Novaci” 

• După aproape 8 ani de la producerea „evenimentelor”,

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ion Marin în Dosarul „BCR Novaci”

• ca urmare a activităţilor infracţionale, a fost produs în dauna BCR un prejudiciu total de aproximativ 5 milioane euro, nerecuperat, reprezentând suma totală a creditelor nerambursate

Zilele trecute, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Biroul teritorial Târgu Jiu au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi din Dosarul „BCR Novaci”, printre care şi vâlceanul Ion Marin. Astfel, în sarcina lui Ion Marin, reprezentant legal al societăţilor Rarora, Ralbob, Bobştef, TPSUT şi Foraj Sonde Târgu Cărbuneşti, procurorii DNA au reţinut infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

Tot procurorii DNA i-au mai trimis în judecată pe următorii: Dumitru Contoloru, fost director al BCR – Sucursala Judeţeană Gorj şi fost preşedinte al comitetului director al sucursalei Gorj; Sorin Popescu, fost director şi fost preşedinte al comitetului director al BCR Sucursala Novaci, cu antecedente penale; Marinela Giurcă, fost şef Birou contabilitate şi membru în comitetul director al BCR Sucursala Novaci, cu antecedente penale, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în forma calificată şi continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; Ion Chiriac, fost ofiţer de credite şi membru al comitetului director al BCR Sucursala Novaci, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: în perioada ianuarie 2002 – aprilie 2003, în calitate de director al BCR – Sucursala Judeţeană Gorj, cu ştiinţă, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat şi supravegheat activitatea BCR – Sucursala Novaci de creditare nelegală a societăţilor comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa” sau aflate în legătură cu grupul şi anume SC Luşu SRL, SC Janesy Trans SRL, SC SV Dealer SRL, SC Naittom SRL, SC Pitcom SRL, SC Palifloral Com SRL, SC Consul 63 SRL, SC Med Grup SRL şi SC Ailadab Com SRL.

De asemenea, inculpatul a aprobat în comitetul director acordarea unor credite încheiate cu SC LUŞU SRL ori a acceptat acordarea celorlalte credite fără să înainteze documentaţiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judeţene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul „Marin Luminiţa”, deşi solicitările către Centrala BCR priveau alţi clienţi ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unităţi bancare.

Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoană din conducerea Sucursalei Gorj care să coordoneze şi să răspundă de întreaga activitate a Sucursalei Novaci, a împiedicat efectuarea de verificări la această subunitate de către funcţionari din cadrul Sucursalei Judeţene Gorj cu atribuţii de îndrumare, coordonare şi control, a eliminat din situaţiile transmise către Centrala B.C.R mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat măsuri pentru introducerea în circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de SC RALBOB SRL şi scontate la Sucursala Judeţeană Gorj.

Mecanism de creditări încrucişate în condiţii nelegale

Împreună cu inculpatul Popescu Sorin şi cu sprijinul inculpatei Giurcă Marilena, inculpatul Contoloru Dumitru, a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani între societăţile constituite în grupul „Marin Luminiţa” sau aflate în legătură cu acest grup, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni (abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals în înscrisuri sub semnătură privată) în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În plus, inculpaţii Contoloru Dumitru, Popescu Sorin şi Marin Ion, în asociere cu alte persoane trimise în judecată în alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci şi cu sprijinul unor funcţionari bancari din sucursală şi administratori de societăţi comerciale, au organizat şi derulat un mecanism de creditări încrucişate în condiţii nelegale, prin folosirea de documente false şi transferuri de importante sume de bani fără justificare economică, având drept scop obţinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul „Marin Luminiţa”.

În perioada sus menţionată, inculpatul Popescu Sorin, în calitate de director şi preşedinte al comitetului director al BCR Sucursala Novaci cu ştiinţă şi cu sprijinul inculpaţilor Giurcă Marilena, contabil şef şi Chiriac Ion, ofiţer de credite, ambii membri în comitetul director, a aprobat şi acordat în condiţii nelegale credite societăţilor comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa” sau aflate în legătură cu acest grup.

În plus, inculpatul Popescu Sorin a dispus să nu fie încasate comisioane de gestiune şi taxa de scont, iar în cazul unor credite de scont acordate de BCR Sucursala Novaci şi BCR Sucursala Judeţeană Gorj, nu a introdus în circuit bancar spre decontare bilete la ordin emise de firmele din grup (RARORA, RALBOB, FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI şi ALSARA) ori a înlocuit biletele la ordin cu altele având scadenţe ulterioare, a refăcut contractele iniţiale modificând scadenţele biletelor la ordin sau a încheiat acte adiţionale prin care a menţinut/reeşalonat nelegal aceste credite de scont. De asemenea, inculpatul Popescu Sorin împreună cu inculpaţii Giurcă Marilena şi Chiriac Ion a întocmit/semnat documente conţinând date nereale referitoare la starea financiară, situaţia creditelor acordate firmelor din grup şi expunerea băncii faţă de aceşti debitori, capacitatea de plată a societăţilor emitente ale biletelor la ordin scontate.

În activitatea de creditare nelegală a firmelor menţionate mai sus, funcţionarii bancari au fost sprijiniţi de inculpatul Marin Ion, reprezentant legal al unui grup de cinci firme, în sensul că acesta a întocmit, a semnat şi a şi a prezentat toate documentele necesare solicitate de funcţionarii bancari ori a determinat persoane din subordinea sa să întocmească/semneze astfel de documente (contracte comerciale, facturi fiscale, file cec, bilete la ordin, ordine de plată) ; a atras alte firme (administrate de persoane cu care se află în relaţii de prietenie ori care erau angajate la societăţile sale) în vederea solicitării de credite şi transferarea lor către societăţile din grup; a asigurat sumele necesare pentru majorarea capitalului social al acestor firme în scopul măririi limitei de creditare.

Documentele care au stat la baza acordării, garantării ori justificării utilizării creditelor erau fictive, neatestând împrejurări reale. De asemenea, inculpatul a dobândit sume importante de bani transferate de firmele atrase în grup şi a folosit aceste sume cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni.

Ca urmare a activităţilor infracţionale descrise mai sus, a fost produs în dauna BCR SA un prejudiciu total de 20.021.070,74 lei (aproximativ 5 milioane euro) nerecuperat, reprezentând suma totală a creditelor nerambursate. În cauză s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Contoloru Dumitru şi Chiriac Ion. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Gorj.

Leave a Response