|duminică, august 1, 2021
  • Follow Us!

Peste jumătate din bugetul SC Apavil SA se va duce pe salariile angajaţilor 

• În cursul anului 2010,

Peste jumătate din bugetul SC Apavil SA se va duce pe salariile angajaţilor

Recent, la propunerea conducerii Apavil SA Râmnicu Vâlcea, autorităţile judeţului Vâlcea au aprobat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2010. Astfel, veniturile totale pe acest an ale SC Apavil SA au fost estimate la nivelul de 17,66 milioane lei. Structura veniturilor totale estimate a se realiza în anul 2010 este următoarea: 16,97 milioane lei provin din activitatea de bază, respectiv din facturarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare către furnizori, în baza contractelor de furnizare apă şi canal, precum şi din producţia de energie electrică produsă de Microhidrocentrala de la Valea lui Stan şi din prestări servicii executate de SC Apavil SA; iar 690.000 lei provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vor încasa din amortizarea bunurilor şi din cota de dezvoltare.

Corelat cu acestea, costurile aferente volumului de activitate pe anul 2010 ale SC Apavil SA au fost estimate la nivelul de 17,36 milioane lei, din care: cheltuieli materiale în sumă de 3,4 milioane lei; cheltuieli cu personalul în sumă de 9,6 milioane lei (reprezintă un procent de 55,28% din totalul cheltuielilor); cheltuieli privind amortizarea şi provizioanele, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, sponsorizare, tichete de masă, tichete cadou, cota de dezvoltare şi alte cheltuieli (taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale) în sumă de 4,3 milioane lei; cheltuieli financiare în sumă de 70.000 lei se referă la dobânzile plătite la liniile de credit.

Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar pe anul 2010 al SC Apavil SA este estimat la valoarea de 300.000 lei, iar după deducerea impozitului pe profit, suma de 252.000 lei se utilizează pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
În anul 2010, SC Apavil SA îşi propune să realizeze investiţii în valoare totală de 841.000 lei, având ca surse de finanţare: 600.000 lei din cota de dezvoltare; 200.000 lei din amortizarea mijloacelor fixe; 41.000 lei din sursele proprii provenite din activitatea de exploatare. Pentru acest an, productivitatea muncii este estimată la nivelul de 52.900 lei/persoană şi este calculată în funcţie de veniturile totale şi numărul mediu de salariaţi (334 persoane). Trebuie să mai spunem că creşterea productivităţii muncii în anul 2010 faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2009 este de 6,5%. (P.C.)

Leave a Response