|miercuri, august 4, 2021
  • Follow Us!

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, Bogdan Pistol 

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, Bogdan Pistol, prezintă:

Direcţii explorate în formularea Programului „Râmnic, oraş deschis!“

1) Continuarea proiectelor de investiţii iniţiate şi/sau demarate până acum de fosta administraţie. Continuarea lucrărilor de modernizare aflate în derulare.

2) Continuarea extinderii reţelelor de infrastructură: apă potabilă, canalizare, drumuri astfaltate în toate localităţile componente.
  
3) O politică mult mai agresivă şi dinamică de atragere de investitori în municipiu, în cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis!, în întâmpinarea relansării activităţilor economice. Trebuie promovate cu precădere investiţiile străine directe în activităţi productive şi de dezvoltare a turismului în municipiu si imprejurimi. Investiţiile potenţiale trebuie analizate în funcţie de 3 criterii esenţiale: crearea de noi locuri de muncă, promovarea dezvoltării durabile şi impactul asupra veniturilor bugetului local.

4) O asociere în parteneriat cu localităţile Mihăeşti şi Budeşti pentru dezvoltarea în comun a unui parc industrial, a infrastructurii şi a serviciilor de transport, în cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis!

5) Gestiune bugetară extrem de riguroasă: controlul strict al cheltuielilor (în special a celor pentru bunuri şi servicii), reducerea la maximul posibil a evaziunii fiscale în ceea ce priveşte colectarea impozitelor locale. Modernizarea şi informatizarea sistemului de încasare a taxelor locale.

6) Implementarea unei politici de transparenţă totală şi de management intern pe bază de performanţă în ceea ce priveşte bugetul Primăriei:

6.1 Publicarea pe site-ul Primăriei a tuturor contractelor de achiziţii publice
6.2 Folosirea pe scară cât mai largă a sistemului electronic de achiziţii publice
6.3 Publicarea pe site-ului Primăriei a costurilor şi preţurilor unitare finale pentru toate contractele derulate: investiţii, bunuri şi servicii, lucrări furnizate de ADP
6.4 Trecerea la implementarea bugetului pe programe, inclusiv execuţia acestuia şi evidenţierea costurilor unitare finale pentru diversele programe şi proiecte. Publicarea de rapoarte anuale privind execuţia bugetară anuală.
 


7) Introducerea managementului pe bază de performanţă în ceea ce priveşte personalul Primăriei. Indicatorii de calitate trebuie să reflecte modul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor de servicii, cetăţenii Râmnicului, şi nivelul costurilor unitare finale ale acestor servicii.
  
8) O politică de planificare urbană modernă şi fermă, pornind de la o amplă dezbatere publică implicând specialişti independenţi şi societatea civilă a PUG-ului şi PUZ-urilor. Odată aprobate PUG şi PUZ-urile nu vor mai fi modificate. PUG-ul trebuie să devină principalul document de strategie şi de dezvoltare la nivelul municipiului.

9) O politică susţinută şi coerentă de atragere şi utilizare eficientă a fondurilor structurale europene. Utilizarea la maximum a statutului municipiului de pol de dezvoltare.

10)  Menţinerea şi creşterea actualului standard de curăţenie a oraşului. Rezolvarea problemei create de înmulţirea câinilor comunitari.

11)  Aplicarea coerentă a politicilor de mediu, conform standardelor internaţionale. Cartografierea surselor şi zonelor de zgomot şi elaborarea hărţii de zgomot până în anul 2012, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea  2008-2013.

12)  Rezolvarea problemei străzilor. Bulevardele şi străzile Râmnicului nu au mai arătat atât de rău din primăvara anului 1996.

13)  Promovarea unor proiecte de asistenţă socială mult mai bine ţintite spre categoriile defavorizate.

14)  Educaţia – prioritate a municipalităţii, în special în ceea ce priveşte asigurarea şi modernizarea bazei materiale. Marcarea periodică a performanţei profesorale şi şcolare, pe discipline şi unităţi de învăţământ.

15)  Explorarea posibilităţilor bugetare de implicare mult mai consistentă în sistemul sanitar (în special a spitalului judeţean de urgenţă). Încheierea unui parteneriat cu Consiliul Judeţean în această problemă. Implicarea în dezvoltarea numerică a cabinetelor medicale.

16)  Redeschiderea căilor de comunicare internaţională cu oraşele înfrăţite cu Râmnicul şi iniţierea unei politici agresive de marketing local, ţintit spre piaţa culturală şi turistică naţională şi internaţională.

17)  Susţinerea artelor prin contribuţii la funcţionarea instituţiilor de profil şi implicarea artiştilor în proiecte locale, naţionale şi internaţionale

18)  Promovarea sportului individual şi de echipă şi maximizarea exploatării investiţiilor realizate anterior în baze sportive.

19)  Realizarea unor baze de destindere şi de agrement destinate categoriilor de vârstă – copii, tineri, maturi şi bătrâni – prin modernizarea celor existente şi investiţii în altele noi.

20)  Realizarea unui sistem de informare eficientă a cetăţenilor cu consecinţe pozitive în planul economisirii banilor şi a timpului consumat de aceştia în relaţiile cu Primăria.

Leave a Response