|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

S-a “modificat schimbarea”: APAVIL va înghiţi ACVARIM 

S-a „modificat schimbarea”: APAVIL va înghiţi ACVARIM

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat luni, 15 februarie 2010 pentru a aproba câteva propuneri ale Primăriei Râmnicului în vederea realizării fuziunii dintre Acvarim şi Apavil. Astfel, dacă se va aproba, societatea comercială rezultată în urma fuziunii prin absorbţie dintre APAVIL – societate absorbantă şi ACVARIM – societate absorbită, va funcţiona ca operator regional şi va prelua furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi dc canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În calitate de operator regional rezultat în urma preluării prin absorbţie a ACVARIM, societatea APAVIL va prelua toate obligaţiile financiare care decurg din împrumutul Băncii Europene de Investiţii, aşa cum sunt stipulate în acordul de împrumut dintre România şi BEI pentru finanţarea proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ratificat prin OUG nr. 13/2007, şi în acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie.

Prin hotărârile nr. 89/31.03.2009, respectiv nr. 191/30.06.2009, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACVARIM SA, să întocmească şi să semneze proiectul de fuziune prin absorbţie şi să facă toate demersurile cu privire la obţinerea acordurilor şi avizelor necesare realizării fuziunii, avându-se în vedere programul care se derulează prin măsura ISPA nr. 2004/R0/16/P/PE/002 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, sistemului de canalizare şi a staţiei de tratare ape uzate Râmnicu Vâlcea” al cărei beneficiar local este Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea iar beneficiarul final ACVARIM.

Urmare solicitării adresate Ministerului Finanţelor Publice în vederea obţinerii acordului privind fuziunea celor două societăţi, acesta a comunicat Primăriei Râmnicului că pentru emiterea acestui acord este necesar a fi îndeplinite următoarele condiţii: transformarea SC APAVIL SA în operator regional se va realiza astfel încât noua entitate să preia toate obligaţiile ce decurg din împrumutul Băncii Europene de Investiţii pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă;

actul constitutiv al noii entităţi, rezultată din fuziunea dintre SC APAVIL SA şi SC ACVARIM SA va cuprinde prevederi referitoare la asumarea obligaţiilor aferente împrumutului mai sus amintit; se vor remite Ministerului Finanţelor Publice copiile hotărârilor Consiliului Local Râmnicu Vâlcea şi Consiliului Judeţean Vâlcea prin care se aprobă transformarea SC APAVIL SA în operator regional.

În promovarea proiectelor de modernizare sau extindere a infrastructurii de apă la nivel regional, esenţială este crearea unui cadru instituţional adecvat, conform prevederilor POS Mediu, ca şi condiţie de eligibilitate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană. Furnizarea de granturi în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare este condiţionată de regionalizarea acestor servicii, respectiv, înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a operatorului regional.

Crearea la nivelul judeţului Vâlcea a operatorului regional – societate comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora – cerinţă a Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor post-aderare nerambursabile, a impus demararea procedurilor privind fuziunea celor două societăţi APAVIL şi ACVARIM. (P.C.)

Leave a Response