|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Romeo Rădulescu va fi uns primar interimar şi se va alege un viceprimar de la PD-L 

• Luni, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Local,

Romeo Rădulescu va fi uns primar interimar şi se va alege un viceprimar de la PD-L

Luni, 1 martie 2010, este programată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea desemnării unui viceprimar care să preia atribuţiile primarului, după mai mult de o lună de la condamnarea lui Mircia Gutău şi după două săptămâni de la ordinul prefectului de Vâlcea. Concret, şedinţa Consiliului Local de luni va avea două puncte: raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile de viceprimar al municipiului.

La primul punct de pe ordinea de zi, cele mai mari şanse pentru a fi desemnat ca primar interimar, cu atribuţii ce îi sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar, le are Romeo Rădulescu. În urma alegerilor locale organizate la data de 1 iunie 2008, Mircia Gutău a fost validat în funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea conform Încheierii Civile nr. 873 din 17 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali prevede următoarele: „Calitatea de primar încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”. În acest caz, prefectul judeţului emite un ordin prin care se constată încetarea mandatului primarului înainte de termen. Prin adresa nr. 4260 din 17.02.2010, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, sub nr. 5396 din 18 februarie 2010, înaintată de Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea, s-a comunicat Ordinul nr. 137 din 17 februarie 2010 emis de Prefectul judeţului Vâlcea, ordin privitor la constatarea încetării de drept a mandatului de primar al lui Mircia Gutău ca urmare a condamnării la o pedeapsă privativă de libertate printr-o sentinţă penală rămasă definitivă

La punctul doi, consilierii vor desemna un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile de viceprimar al municipiului. Având în vedere că PD-L deţine majoritatea absolută, cele mai mari şanse pentru ocuparea funcţiei de viceprimar le au următoarele persoane: Grigore Crăciunescu, Dumitru Ţîrdea şi Teodosie Filip. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/5/2008 au fost declaraţi aleşi în funcţiile de viceprimari ai municipiului Râmnicu Vâlcea democrat-liberalii Romeo Rădulescu şi Eusebiu Veţeleanu. Potrivit prevederilor legale, pe durata exercitării mandatului de viceprimar, cele două persoane alese în aceste funcţii îşi păstrează statutul de consilier local. (P.C.)

Leave a Response