|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Proprietăţi private au fost încadrate nejustificat în Parcul Naţional Cozia 

Interpelare a senatorului Emilian Frâncu:

Proprietăţi private au fost încadrate nejustificat în Parcul Naţional Cozia

Senatorul Emilian Frâncu l-a interpelat recent pe ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, ca urmare a multiplelor sesizări venite de la cetăţeni din oraşul Călimăneşti. Interpelarea senatorului Frâncu a avut titlul „Delimitarea şi  zonarea Parcului Naţional Cozia“ şi următorul conţinut:

„În cursul audienţelor din judeţul Vâlcea, colegiul meu electoral, am primit o serie de sesizări din partea unor cetăţeni din oraşul Călimăneşti, a Sfintei Mănăstiri Cozia şi a Primăriei Oraşului Călimăneşti cu privire la delimitarea exterioară şi zonarea internă a Parcului Naţional Cozia. Potrivit acestora, proprietăţile lor private, dobândite prin acte de vânzare-cumpărare incluse în intravilanul staţiunii Călimăneşti-Căciulata, au fost încadrate nejustificat în Parcul Naţional Cozia.

Cu toate că pe parcursul elaborării Planului de Management, lucrare depusă la Ministerul Mediului şi Pădurilor, neaprobată până în prezent, s-a insistat pentru corectarea limitei externe, precum şi a zonării interne a Parcului Naţional Cozia, atât la Administraţia Parcului, cât şi la Consiliul Consultativ şi Ştiinţific al acestuia, nu s-a rezolvat solicitarea celor afectaţi, deşi în actele normative OUG 236/2000, Legea 462/2001, Legea 345/2006 şi altele este prevăzută posibilitatea corectării limitei externe a Parcului Naţional Cozia şi a zonării interne.

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog să-mi precizaţi, d-le Ministru, dacă una dintre următoarele soluţii propuse de petenţi este viabilă:

1. Scoaterea celor cca. 5000 mp teren forestier privat limitrof DN7, situat în intravilanul Staţiunii Călimăneşti – Căciulata – Cozia, în afara Parcului Naţional Cozia (legislaţia permite această corectare în limita a 5% din suprafaţa totală a Parcului Naţional Cozia)

2. Refacerea zonei interne a Parcului Naţional Cozia astfel încât cei 5000 mp pădure, terenuri forestiere, să fie scoase din zona de conservare specială (încadrare pentru care nu există niciun temei ştiinţific), zona fiind puternic antropizată, şi trecerea acestei suprafeţe în zona de conservare durabilă. În acest fel, personale afectate pot demara lucrări de investiţii privind dezvoltarea turismului în zonă.“

Leave a Response