|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va dispune în 2010 de un buget de 52 milioane euro 

• Potrivit estimărilor,

Primăria Râmnicului va dispune în 2010 de un buget de 52 milioane euro

Primăria Râmnicului şi-a conturat deja proiectul de buget pe 2010, după ce marţi, 23 februarie, a avut loc o dezbatere publică la Cinematograful Ostroveni. Astfel, pentru acest an se estimează că municipiul Râmnicu Vâlcea va avea la dispoziţie resurse derulate prin bugetul local în valoare totală de circa 214 milioane lei (peste 52 milioane euro), în structură după cum urmează: venituri proprii din taxe şi impozite – 107,3 milioane lei; venituri din prelevări cu destinaţie specială – 86,5 milioane lei; împrumut bancar – 20 milioane lei.

Evaluarea veniturilor proprii de încasat la bugetul local în anul 2010 s-a făcut avându-se în vedere materia impozabilă şi baza impozabilă în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele, estimarea serviciilor, precum şi pe alte elemente specifice, având în vedere nivelurile şi structura impozitelor şi taxelor locale aşa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL nr. 326/8 decembrie 2009, cu menţinerea facilităţilor acordate prin Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal. Veniturile din prelevări cu destinaţie specială au fost înscrise în buget la nivelul comunicat pentru sumele din TVA şi la nivelul estimat pentru sumele din transferuri speciale. Resursele de finanţarea rembursabilă (împrumutul bancar) sunt înscrise la valoarea contractului.

7 milioane euro pentru întreţinerea domeniului public

Cei 214 milioane lei, resurse estimate pentru bugetul local pe anul 2010, la partea de cheltuieli sunt repartizaţi pe destinaţii după cum urmează: cheltuieli funcţionale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi creşe – 73,6 milioane lei; cheltuieli funcţionale DADP şi cu repararea căilor publice, spaţii verzi, dezvoltare publică, iluminat şi întreţinere străzi – 37,24 milioane lei (din care 28 milioane lei pentru întreţinerea domeniului public); cheltuieli pentru finanţarea Direcţiei de Protecţie Socială, a cantinei de ajutor social şi a acţiunilor şi măsurilor de protecţie socială – 27,3 milioane lei; cheltuieli pentru finanţarea instituţiilor de cultură, sprijinirea cultelor religioase şi a altor activităţi cultural sportive – 6 milioane lei; cheltuieli funcţionale pentru structurile din aparatul de specialitate al primarului, Poliţia Comunitară, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Apărare civilă – 15,3 milioane lei; cheltuieli privind plata datoriei publice cofinanţarea unor programe şi a altor activităţi – 22 milioane lei; cheltuieli de capital, repartizate prin lista de investiţii – 30 milioane lei; cheltuieli cu dispensarele şcolare şi dispensarul TBC – 2,2 milioane lei.

La repartizarea resurselor bugetului local pe destinaţii s-au avut în vedere următoarele: asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la toate structurile de organizare şi pentru toţi ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local; asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la unităţile de învăţământ şi creşe; asigurarea finanţării măsurilor de protecţie socială, acordarea de subvenţii pentru transportul urban de călători şi pentru compensarea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei, produsă de SC CET GOVORA SA; asigurarea finanţării lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi modernizare pentru bunurile din domeniul public şi privat al municipiului; asigurarea surselor pentru programele de dezvoltare, respectiv finalizarea unor obiective, achiziţii de terenuri, plata datoriei publice angajate şi cofinanţarea unor programe. (Petre Coman)

Leave a Response