|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Obligaţii declarative cu termen în luna martie 2010 

Obligaţii declarative cu termen în luna martie 2010

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, în luna martie 2010, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos. 

 

Până la 5 martie 2010:

           – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092, se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna februarie 2010 şi sunt obligate sa-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar – OPANAF nr.1165/2009. 

Până la 10 martie 2010:

           – Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817 lei) – art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

           – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei) – art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020 se depune de persoanele fizice neautorizate care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei) – art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la 15 martie 2010:

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2010, formular 390 VIES – art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare – OPANAF nr. 76/2010;

 

Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, formularul 204, se depune de asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice române care în anul 2009 au avut statut de microîntreprindere – OMEF nr. 2371/2007.

 

Până la 25 martie 2010:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar,  pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2010, formular 100 – OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.607/2009;

 

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2010, formular 102OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.607/2009;

 

Declaraţia privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2010, formular 103  OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.607/2009;

 

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2010, formular 300 – art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare – OPANAF nr. 77/2010;

 

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301 – art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – OPANAF nr. 75/2010;

 

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate 

 

Leave a Response