|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local solicită un teren de la Consiliul Judeţean Vâlcea 

• În vederea realizării unei investiţii,

Consiliul Local solicită un teren de la Consiliul Judeţean Vâlcea

Miercuri, 24 februarie, este programată să se desfăşoare şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pe ordinea de zi figurând 12 proiecte de hotărâri plus punctul Diverse. Astfel, printre altele, se vor lua în discuţie următoarele rapoarte şi proiecte de hotărâri: realizarea reţelelor de comunicaţii prin cablu; trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului; solicitarea de trecere a unui imobil-teren din domeniul public al judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local; aprobarea listei de solicitanţi îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială;

aprobarea execuţiei de casă pe anul 2009 pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţare de la bugetul local, aferente proiectului „Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara”; evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul anului 2009; modificarea statului de funcţii al Direcţiei Administrării Pieţelor şi Târgurilor Râmnicu Vâlcea; modificarea şi completarea anexelor a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare în cazul a două investiţii importante: „Prelungire bulevardul Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Rădulescu până la DN67” şi „Reabilitare şi modernizare Colegiul Alexandru Lahovari”.

Leave a Response