|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Toţi proprietarii au acceptat despăgubirile acordate de Primăria Râmnicului 

• Pentru realizarea obiectivului „Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Rădulescu”,

Toţi proprietarii au acceptat despăgubirile acordate de Primăria Râmnicului

• printre cei care au fost expropriaţi se numără: Cezar Ungureanu, Constantin Gogoneţu – director economic la Romsilva Râmnicu Vâlcea, Cristian Iliescu şi Paraschiva Comănescu

În urmă cu aproape o lună, s-a întrunit Comisia locală pentru acordarea despăgubirilor proprietarilor ce vor fi afectaţi de lucrarea „Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Rădulescu, de la intersecţia cu strada Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”. Comisia a avut următoarea componenţă nominală: Romeo Rădulescu – viceprimar; Adrian Popa – consilier juridic Instituţia Prefectului; Eugenia Cruşoveanu – inginer-şef Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Petre Cazan – consilier juridic la Primăria municipiului şi Daniela Ciobanu – consilier juridic la primărie.

Toţi proprietarii au fost de acord cu valoarea despăgubirilor acordate de Primăria Râmnicului. Dintre cei care au avut terenuri şi păduri în zona Ostroveni Sud amintim: Flavian Şerban, Cezar Ungureanu, Constantin Gogoneţu – director economic la Romsilva Râmnicu Vâlcea, Carolina Popa, Floarea Stroie, Mihai Oprea, Ion Oprea (ultimii patru pe un singur teren), Mihai Boadă, Cristian Iliescu, Paraschiva Comănescu, Smaranda Ionescu, Teodor Nuţeanu, Marcela Vîţă, şi Ilie Ion Tololoancă.

În cazul lui Constantin Gogoneţu – director economic la Romsilva Râmnicu Vâlcea, comisia pentru verificarea dreptului de proprietate şi constatarea acceptării, sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor a procedat la verificarea documentelor anexate la cererea înregistrată la Primăria Râmnicului, respectiv contractul de vânzare-cumpărare nr. 372 din 29.03.2006 prin care Constantin Gogoneţu a cumpărat un teren în suprafaţă de 1.000 mp.

În aceste condiţii, comisia a constatat că aceasta este proprietarul imobilului-teren situat în strada Ostroveni în suprafaţă de 423 mp (suprafaţă necesară pentru expropriere) şi 6,41 mp ce reprezintă cota indiviză din drumul de acces, şi este îndreptăţită la plata despăgubirii pentru acest imobil-teren. Despăgubirea ce urmează a se acorda este în cuantum total de 25.764 euro (25.380 euro reprezintă cuantumul despăgubirilor pentru imobilul-teren în suprafaţă de 423 mp, iar 384,6 euro reprezintă cuantumul despăgubirilor pentru cota indiviză din drumul de acces în suprafaţă de 6,41 mp).

Preţul terenului este de 60 euro/mp şi a fost stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 31 iulie 2009. Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat, din proprietatea privată a expropriatului în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea operează de drept, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost făcută plata despăgubirilor pentru expropriere. Eventualele litigii amână plata despăgubirilor, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator. (P.C.)

Leave a Response