|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Serviciul Judeţean de Pază Vâlcea va avea un buget de 1 milion euro 

• În cursul anului 2010,

Serviciul Judeţean de Pază Vâlcea va avea un buget de 1 milion euro

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat, în cadrul unei şedinţe ordinare, proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru acest an al SPJP Vâlcea a fost fundamentat la nivelul de circa 4,2 milioane lei (1 milion euro), ţinând cont de veniturile prognozate a se încasa din prestările de servicii şi din încasarea clienţilor preluaţi de la fostul Corp al Gardienilor Publici Vâlcea.

Structura veniturilor ce se vor încasa în anul 2010 este următoarea: 3,74 milioane lei din prestări servicii executate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii serviciilor de pază; 40.000 lei din încasarea clienţilor preluaţi de la fostul Corp al Gardienilor Publici Vâlcea; 412.000 lei venituri din anii precedenţi.

Cheltuielile totale au fost fundamentate la nivelul de 4,2 milioane lei, din care: 4,13 milioane lei reprezintă cheltuieli de personal calculate pe baza statelor de funcţii nominale, a salariului mediu din luna decembrie 2009 şi a contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul fondului de şomaj; iar 58.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, fundamentate pe baza actelor normative specifice activităţii de pază precum şi a legislaţiei care reglementează normativele de cheltuieli. (P.C.)

Leave a Response