|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a dublat oferta pentru proprietarii nemulţumiţi: 50 euro/mp 

• În vederea modernizării străzilor Aurelian Sacerdoţeanu şi Patriarh Iustinian Marina,

Primăria Râmnicului a dublat oferta pentru proprietarii nemulţumiţi: 50 euro/mp

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat săptămâna trecută propunerea de modificare a unui articol din Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2009 referitoare la demararea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”. Astfel, s-a aprobat suma globală a despăgubirilor pentru imobilele expropriate, în cuantum de circa 1,1 milioane euro, sumă estimată pe baza raportului de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Prin Hotărârea nr 222/31 iulie 2009, Consiliul Local a aprobat demararea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea acestui obiectiv de investiţii, precum şi suma globală a despăgubirilor pentru imobilele-construcţii şi terenuri expropriate. În urma notificărilor transmise proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate, le-a fost adus la cunoştinţă acestora preţul exproprierii de 27 euro/mp rezultat din raportul de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Numai că la Primăria Râmnicului au fost depuse de către proprietarii notificaţi, scrisori prin care aceştia şi-au exprimat totala nemulţumire pentru preţul de 27 euro/mp, motivând că acesta este mult sub preţul pieţei pentru zona respectivă, urmând a se adresa instanţei de judecată pentru stabilirea unei juste despăgubiri.

În urma dezbaterii publice care a avut loc la sediul Primăriei în data de 14 ianuarie 2010, la care au participat majoritatea proprietarilor imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiţii mai sus menţionat, aceştia şi-au exprimat din nou dezacordul privind preţul stabilit ca despăgubire, de 27 euro/mp şi au solicitat acordarea unor despăgubiri juste, la o valoare mai apropiată de cea a circulaţiei terenurilor din zonă.

Conform raportului de evaluare actualizat de evaluatorul autorizat ANEVAR, după data de 14.01.2010, a rezultat o valoare a terenurilor situate pe străzile Aurelian Sacerdoţeanu si Patriarh Iustinian Marina de 50 euro/mp. Pentru a evita numeroasele litigii care ar apare în cazul contestării în instanţă a preţului stabilit ca despăgubire, de 27 euro/mp, conducerea Primăriei Râmnicului a apreciat ca oportună stabilirea ca despăgubire a terenurilor afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”, a preţului de 50 euro/mp conform noului raport de evaluare.

Menţionăm că în urma definitivării traseului celor două străzi prin proiectul tehnic şi a detaliilor privind racordul acestora, au fost recalculate şi suprafeţele terenurilor afectate de realizarea celor doua obiective de investiţii, rezultând o suprafaţa de circa 18.500 mp afectată pentru strada Aurelian Sacerdoţeanu şi circa 3.100 mp pentru strada Patriarh Iustinian Marina. (P.C.)

Leave a Response