|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

“Prima CasăÔÇ£ continuă cu condiţia încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare până la data de 15 februarie 2010 

„Prima Casă“ continuă cu condiţia încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare până la data de 15 februarie 2010

Guvernul Romaniei a hotarat modificarea normelor de implementare a programului “Prima casă” in sensul ca : ”Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate sau vor fi încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garanţii în condiţiile normelor de implementare a programului Prima casă în vigoare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul  alocat pentru anul 2009. Darea de dată certă se face potrivit legii.”

Astfel, FNGCIMM SA va continua primirea si analizarea dosarelor de garantare pe tot parcursul anului, pana la epuizarea plafonului realocat anului 2010, de aproximativ 500 milioane euro.

Conditia impusa de lege pentru eligibilitatea dosarului de garantare este ca antecontractele de vanzare-cumparare sa se încheie in formă autentică sau sub semnătură privată, cu dată certă până la 15 februarie 2010.

Sugeram in continuare beneficiarilor programului sa negocieze in  antecontractele de vânzare – cumparare un termen de minim 65-75 de zile pana la finalizarea tranzactiei.

Pentru rezolvarea rapida a solicitarilor de garantare, prin eliminarea neconcordantelor, sugeram deasemenea beneficiarilor sa fie atenti la: coincidenţa între datele proprii de identificare (din BI/CI), datele de identificare ale vânzătorului  si ale  locuinţei in  toate documentele depuse, respectiv: antecontractul de vânzare/cumpărare, declaraţia pe proprie răspundere; extrasul de carte funciară, titlul de proprietate, raportul de evaluare.

Pana la data prezentei au fost  aprobate peste 12000 garantii in cadrul Programului Prima   Casa, in valoare de peste 500 milioane Euro.

Leave a Response