|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

Oficiul de Cadastru Vâlcea riscă să plătească despăgubiri în valoare de 150.000 euro 

Din cauza unor „profesionişti”,

Oficiul de Cadastru Vâlcea riscă să plătească despăgubiri în valoare de 150.000 euro

Sindicatul Propact 2005, din cadrul Federaţiei Agricultorilor şi Proprietarilor Bucureşti, şi mai mulţi proprietari de terenuri şi păduri din judeţul Vâlcea sunt nemulţumiţi de „activitatea” desfăşurată de doi angajaţi din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea. În acest sens, cei în cauză au făcut memorii şi plângeri pe care le-au adresat luna trecută Parchetului General, DNA, Judecătoriei Brezoi şi Parchetului Vâlcea. În plus, ei solicită justiţiei să recupereze de la OCPI Vâlcea prejudiciul creat de 150.000 euro.

Iată ce se menţionează în plângere: „La data de 21.10.2009 am primit prin poştă de la OCPI Vâlcea, o comunicare a unui litigiu notat pe baza unui certificat de grefă in 80 de cărţi funciare, într-o singură zi. Menţionam faptul că în certificatul de grefă nu erau specificate numerele cadastrale pentru care se solicita înscrierea litigiului. Ori, se pronunţa încheiere de respingere ori de câte ori se constata că nu este îndeplinită vreuna dintre condiţiile cumulative prevăzute de art 50, respective dacă înscrisul doveditor în speţă nu individualizează imobilul prin număr cadastral.

În cauză, înscrisul doveditor ataşat cererii de notare a litigiului este certificatul de grefă în carcasă cum se poate observa cu uşurinţă, nu se individualizează imobilul prin număr cadastral. Cu toate astea registratorul Videanu Răzvan Constantin, în mod abuziv, admite cererea de notare a litigiului în 80 de cărţi funciare într-o singură zi şi conform art. 4 titlul X din Legea 247/2005 notează şi interdicţiile de înstrăinare şi de constituire a altor drepturi reale sau de creanţă asupra imobilului.

Am făcut doua adrese către OCPI Vâlcea, una în atenţia registratorului şef, în care arătam că acest articol 4 face referire la litigiul privind reconstituirea dreptului de proprietate şi legalitatea titlului de proprietate şi în situaţia subsemnaţilor nu ne încadram în această excepţie deoarece reconstituirea dreptului de proprietate a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi pusă în executare, respectiv sentinţa 550/23.10.2006 pronunţată de Judecătoria Brezoi în Dosarul nr. 490/2006”.

Două obşti au contestat o sentinţă veche de 4 ani

În continuare, proprietarii de terenuri, membri ai Sindicatului Propact, spun: „Reclamantele (Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti şi Obştea Pociovaliştea) au contestat executarea sentinţei 550/23.10.2006, respectiv reconstituirea dreptului de proprietate, însă contestaţia i-a fost respinsă de către Judecătoria Brezoi prin sentinţa civilă nr. 223/23.10.2008, sentinţa ce a rămas definitivă şi irevocabilă. Din aceste motive nu ne încadrăm în excepţia prevăzută de articolul 4 titlul X din Legea 247/2005 deoarece reconstituirea dreptului de proprietate a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă şi învestită cu formulă executorie.

Titlul de proprietate a fost emis în baza sentinţei civile sus menţionate. Astfel, articolul 4 titlul X din Legea 247/2005 prevede că «Cu excepţia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar, existenţa unui litigiu privitor la un teren cu sau fără construcţii nu împiedică înstrăinarea acestuia şi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanţă, după caz». În speţă a fost cerut să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate şi a hotărârii de validare, nu ne aflăm în faţa unui litigiu prin care se contestă reconstituirea dreptului de proprietate.

Dacă actele de reconstituire a dreptului de proprietate s-au emis în baza unei hotărâri judecătoreşti, atunci este inadmisibilă introducerea unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute a acestor acte de reconstituirea dreptului de proprietate, urmând ca terţele persoane prejudiciate să îşi valorifice drepturile lor pe calea unei acţiuni petitorii, de regulă, acţiunea în revendicare. În acest sens, în practica judiciară s-a decis ca «solicitând anularea titlului de proprietate al pârâtului, care a fost emis în vederea respectării unei hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat, instanţa ar fi obligată să analizeze valabilitatea acestora, ca acte anterioare titlului, dispunând în consecinţă.

Nefiind posibil a se reanaliza situaţia de fapt reţinută în aceste hotărâri, părţile pot solicita verificarea modalităţii de dobândire a terenului în cadrul unei acţiuni în revendicare, eventual». Dacă reclamantul din acţiunea în constatarea nulităţii absolute a fost parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească, în baza căreia s-a emis actul de reconstituire a dreptului de proprietate contestat, el nu mai poate solicita constatarea nulităţii absolute a actului contestat, dacă acesta a fost emis cu respectarea dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti, întrucât nu mai poate pune în discuţie situaţia de fapt stabilită prin hotărârea judecătorească”.

Incorect s-a respins cererea cu privire la înscrierea dreptului de ipotecă

În încheiere, proprietarii care au depus plângeri şi reclamaţii la instanţele de judecată menţionează: „Am încercat să-i explicam şi să-i argumentăm doamnei registrator şef, în prezenţa avocatei Anca Ionescu, juristei de la OCPI Vâlcea, Tită Ioana, şi doamnei notar Banu Claudia, cum că în mod abuziv va respinge cererea de înscriere a contractului de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 3340/25.11.2009 şi că în situaţia noastră, reconstituirea s-a făcut pe baza unei hotărâri judecătoreşti, însă cu toate astea, s-a dispus respingerea cererii cu privire la înscrierea dreptului de ipotecă, pe motiv că au fost notate în cartea funciară litigiu şi interdicţiile de înstrăinare şi de constituire de drepturi reale şi de creanţă, în baza articolului 4, Titlul X din Legea 247/2005.

Considerăm că, Registratorul Şef nu are calitatea sau dreptul să analizeze legalitatea hotărârilor judecătoreşti, deci în concluzie nu are dreptul să ne blocheze în mod abuziv CF-urile şi să noteze în cartea funciară tot ceea ce i se cere, indiferent dacă există sau nu, şi să respingă tot după bunul plac o cerere de înscriere a unei ipoteci. Răspunsul doamnei registrator şef a fost acela că «aşa consideră ea împreună cu colegul său Videanu Răzvan şi ca atare vor respinge cererea de înscriere a ipotecii», lucru care s-a şi întâmplat. Mai mult, termenul de soluţionare a cererii era 27.11.2009, însă abia pe data de 30.11.2009 a fost înmânată încheierea de respingere angajatului BNP Banu Claudia.

Deşi legislaţia în vigoare interzice interpretarea unei hotărâri judecătoreşti după bunul plac al fiecăruia la OCPI Vâlcea se face legea bunului plac, iar înscrierile litigiilor în cartea funciară se fac pe ochi frumoşi şi relaţii. OCPI Vâlcea împreună cu registratorul şef nu se află la primele încălcări ale legii, acolo unde au interesul şi consideră că este bine, nu notează litigiul nici pe baza unei hotărâri judecătoreşti (exemplu: cererea de notare a unui litigiu formulate de doamna notar Banu Claudia împotriva domnului Sofianu a fost respinsă deoarece omisese să treacă un număr cadastral). Din aceste motive, considerăm că atât registratorul şef cât şi registratorul, în cadrul exerciţiului atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod defectuos un act şi prin aceasta ne-au cauzat o vătămare a intereselor noastre legale”. (P.C.)

Leave a Response