|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

Ion Cîlea vrea ca 20% din impozitul pe venit să rămână la Consiliul Judeţean Vâlcea 

Ion Cîlea vrea ca 20% din impozitul pe venit să rămână la Consiliul Judeţean Vâlcea

În prezent, cele două camere reunite ale Parlamentului iau în dezbatere proiectul buget pe anul 2010. Recent, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a formulat o serie de propuneri pe care le-a înaintat senatorilor şi deputaţilor de Vâlcea pe care să le susţină ca amendamente la îmbunătăţirea construcţiei bugetare. În acest scop, Ion Cîlea a adresat celor 9 parlamentari vâlceni următoarea scrisoare: „Pentru îmbunătăţirea administraţiei locale şi a procesului de descentralizare este nevoie de următoarele măsuri: asigurarea cheltuielilor de funcţionare a autorităţilor locale prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Experienţa din acest an, când majoritatea primăriilor au ajuns la limita suportabilităţii financiare din cauza unei proaste alimentări cu fonduri a bugetelor locale, nu trebuie să se mai repete. Noi dorim ca, anul viitor, să se respecte cu adevărat auonomia locală, în sensul că sumele defalcate din TVA să nu mai fie repartizate pe localităţi de către Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice. Această atribuţie este unilaterală, subiectivă şi, deseori, nedreaptă. Decizia repartizării acestor fonduri să fie transferată în sarcina Consiliului Judeţean care este autoritatea aleasă, cu funcţie executivă şi răspunde de constituirea bugetelor locale.

Cu privire la cotele defalcate din impozitul pe venit propunem modificarea acestora astfel: 52% (faţă de 47%) la bugetele locale  ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite; 20% (faţă de 13%) la bugetul local al judeţului; 25% (faţă de 22%) într-un cont distinct, deschis pe seama consiliilor judeţene, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Din cauza unor datorii mai vechi, multe instituţii, între care şi primăriile nu mai au acces la credite bancare. Pentru surmontarea acestei bariere propunem să se prevadă prin buget creşterea gradului de îndatorare de la 30 la 40%.

Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, pentru orice intervenţii în cazul unor calamităţi suntem obligaţi să înaintăm proiecte de Hotărâre de Guvern în vederea obţinerii de fonduri. Uneori primim, alteori alergăm luni de zile după bani. Din acest motiv, propunem constituirea fondului de intervenţie la nivelul fiecărui judeţ, ca sumă repartizată de la bugetul de stat, echivalent a 10% din sumele de echilibrare repartizate pe judeţe. Toate sumele alocate pentru programele speciale să fie repartizate pe judeţe, prin anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.

Mai concret, propunem comasarea programelor de infrastructură şi a celor social-culturale şi sportive, inclusiv a programelor de la nivelul ministerelor, într-un program compact, intitulat «Program de infrastructură locală», care să se afle în gestiunea judeţelor”. (Petre Coman)

Leave a Response